Att slå dövörat till är inte demokratiskt

8 januari 2019 06:00
Ytterligare ett inlägg som svar på debattinläggen i NSD 21 och 24 december. Maria von Schants svarar på Bodens kommunalråd Claes Nordmarks inlägg ”Kommunfullmäktige är en seriös process”.

Ja visst, det är meningen att kommunfullmäktige ska vara en seriös process där olika förslag ska beaktas och analysers. Kommunfullmäktige ska också uppfattas demokratiskt. Att göra som Claes och Johan och slå dövörat till utan att vare sig bemöta eller beakta oppositionens olika förslag kan kanske tillskrivas kommunalrådens okunskap om hur en kommunal budgetdebatt går till. Alla har vi rätt att vara nybörjare.

Det är dock inte acceptabelt att en hel majoritet sitter på rumpan utan att ta debatten för de olika nämndernas räkning. Hela majoritetsstyret består ju inte av ”blåbär”.

Om majoritetspartierna hade haft en vilja att genomföra en vital debatt om olika förslag hade det varit fullt möjligt även om kommunalråden inte deltagit aktivt.

Vår bedömning är att majoriteten med god vilja hade möjlighet att gå oppositionen till mötes på flera punkter. Därmed hade debatten upplevts levande och både kommunmedborgare och aktiva politiker hade sett fullmäktige som det är avsett att vara, nämligen en demokratisk seriös process.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria von Schantz Gruppledare för M