Åtalad: "Jag älskar att elda"

Flera av de åtalade hade en speciell chattgrupp som de kommunicerade på. Gruppen hade namnet ”Pyromanerna” med tre efterföljande eldsflammor i rubriken och var skapad av den nu åtalade huvudmannen.

12 juni 2019 16:25

Andra rättegångsdagen avhandlade tre åtalspunkter där tre bränder skedde under samma dygn, den 28 april i år.

Det startade med att en förrådsbyggnad på Boden Camping & Bad antändes. Huvudmannen, en 21-årig bodensare erkände att han gjort sin skyldig till branden och kammaråklagare Henrik Wallin hade också bevisning i form av en film som visar exakt hur branden startade.

En av de medåtalade, en man, filmade händelsen. På filmen ses huvudmannen tända eld på hörnet av förrådet. På filmsekvensen, som är cirka fem sekunder, ses också att byggnaden är dränkt med bensin. När antändningen sker är den explosionsartad och man hör skrik och sedan hörs det när personerna springer från platsen till en väntande bil.

Det är också dokumenterat att personerna återvänder till brottsplatsen senare under kvällen.

Det är genomgående i flera av händelserna att personerna återvänder för att se konsekvensen av sina handlingar.

Enligt försäkringsbolaget kostar det 288 000 kronor att reparera byggnaden som användes som kiosk och uthyrning av bland annat minigolfutrustning.

En av de medåtalade, en ung kvinna som såg när huvudmannen antände byggnaden, sade i sitt förhör att det helt och hållet var på huvudmannen initiativ som branden skedde.

– Ingen annan visste om att det skulle eldas, sade hon.

I förhöret med huvudmannen sade han att det fanns andra som visste om att det skulle eldas, bland annat en ung kvinna som fanns med på vid förrådsbyggnaden.

Kvinnans försvarare, advokat Jan Wennerbrandt blev smått ilsken över uppgiften att hans klient skulle ha förhandsinformationen.

Ett vittne som var med på den här resan men som inte är misstänkt för någon inblandning i gärningen berättade att hon konfronterade huvudmannen efter att han insett vad han hade gjort. Hon frågade varför han eldade?

Han svarade ”Vadå, vi hade tråkigt och ville ha lite kul”.

Det skulle fortsätta att eldas den här kvällen den 28 april.

Bland annat eldades ett par bilar upp samt en timmerhög. Vad gäller timmerhögen finns det film som dokumenterar brottet. Filmen visade rena klang och jubel när elden tog fart. En av kvinnorna hörs ropa två gångar "Jag älskar att elda".

Huvudmannen kan inget annat göra än att erkänna den här åtalspunkten då han finns med på filmen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Lundqvist