Panelen diskuterade LAS

LAS. SKR:s lönebud. Rektor Hamid.