Lista: Så många sommarjobb finns i din kommun

Sälja glass är ett möjligt sommarjobb.
Sälja glass är ett möjligt sommarjobb.

Pandemin har gjort att många kommunala sommarjobb för ungdomar har försvunnit. Hur ser det ut i din kommun?

Arbetsmarknad 7 april 2021 06:00

Kalix

Birgitta Fransson, arbetsmarknadskonsulent:

– Det var svårt redan förra sommaren. Vi har inga äldreomsorgsplatser. Det är helt stopp där. Men vi ska ändå få ihop det. Vi erbjuder tre åldersgrupper garanti. Det fixade vi förra året och det ska vi fixa i år också. I år är första året vi vänder oss till privata företag. De gör anställningen själva och får ett bidrag från kommunen som täcker deras lön. 

Hur många sommarjobb till ungdomar har ni?

– I dagsläget är det 250. Det finns 38 anmälda företaget som vardera kan ta upp till fyra ungdomar.

Vad är det för typer av jobb ni har?

– Det är några få platser inom barnomsorg, sen är det anläggningsjobb, caféjobb och arrangemangsjobb.

Har ni en garanti?

– De som är födda 2003, 2004 och 2005 ska garanterat få tre veckors sommarjobb.

Hur många jobb hade ni förra året?

– 310 fick jobb i fjol.

 

Pajala

Joakim Hackström Larsson, arbetsmarknadsenhetschef:

– Jag skulle inte säga att det är ett fastställt antal platser nu. Det vi gör just nu är att vi ser över målgruppen. Vi har haft feriearbeten för de som går ut årskurs 1 och 2 i gymnasiet. Om två veckor ska politiken ta ställning till om vi ska utöka målgruppen till årskurs 9. Jag väntar på det och när det är fastlagt kommer vi att börja kartlägga platser.

– Förra året fick alla som sökte jobba hos oss. Det handlade om cirka 20 stycken. Förra året försvann många platser på grund av covid och det kommer nog att vara så i år också. Vi planerar inte platser inom vård och omsorg.

– Det jag kan säga är att de flesta jobben vi kommer att ha i år är parkarbeten.

 

Kiruna

Emma Taube, ungdomshandläggare på arbetsmarknadsenheten.

– Vi har 314 sökanden och 174 platser. Ansökan gick ut i onsdags. Om det är nån som har missat ansökningsperioden så brukar vi inte säga nej. Sen tillkommer det platser hos föreningar, men det sköter föreningarna själva.

Vad är det för typer av jobb?

– Parkförvaltning, återvinningsbutik och liknande.

Har ni någon form av garanti för ungdomarna?

– Det har tidigare varit garanti att alla sökande ska få jobb. Men den garantin fick vi retirera från förra sommaren, att alla ska få jobb. Men då fick alla jobb i alla fall. Nu saknas det verkligen många platser. Det är första året jag håller i det, så jag vet inte hur det brukar vara. En del av de här ansökningarna kommer säkert att försvinna till föreningar och andra jobb.

Går det att skapa fler jobb? 

– Vi ska höra med de som har lämnat in om de kan ta in fler. Det handlar om att ungdomarna ska ha handläggare. Det är det som är problemet.

 

Piteå

Anette Myrestam, verksamhetsområdeschef arbetsmarknad: 

– Vi har som mål att erbjuda alla 100 procent. Det har vi alla år. Alla får ett erbjudande, men sen tackar en del nej och en del glömmer. Det är årskullarna 03, 04 och 05 som går först. Vi löste det i fjol. Då hade vi mobila team som rensade ogräs och skräp. Vi vet ännu inte om vi är där.

Hur många sommarjobb till ungdomar har ni?

– 929 sökande är det just och sen kan det tillkomma några som inte har fått personnummer. 

Vad är det för typer av jobb?

– Måltidsservice, kök, städ, vaktmästare, parkjobb, poolvärd.

Hur många jobb är det jämfört med förra året?

– Då var det 520 ungefär som jobbade. Det var cirka 800 sökande och alla hade fått ett erbjudande.

 

Jokkmokk

Catharina Thuresdotter, personalhandläggare:

– Det är tungt i år. Det måste jag säga. Vi har öppet att lämna in intresseanmälningar till den 11 april, så jag har inte en klar bild av hur det kommer att se ut. Men det är långt ifrån hur det brukar vara. Flera av våra kommunala verksamheter erbjuder även att fördela arbeten till föreningarna i kommunen. Men om man ser till våra kommunala verksamheter… får vi ut hälften av vad vi får ett normalår är det bra. Det är både barn- och äldreomsorgen som inte känner att de har möjlighet. Vi prioriterar avgångsklasserna i nian. Det är 38 stycken. Vi ska nog lyckas erbjuda dem jobb.

Vad är det för typer av jobb?

– Utomhusjobb. Gatukontoret, park och sådant.

Hur många jobb hade ni i fjol?

– Jag har inte helt siffrorna klart för mig, men det var väl runt 50 vi kunde erbjuda. Alla som sökte i fjol fick ju jobb. 

 

Boden

Esma Berg, arbetsmarknadskonsulent:

– Förra året fick vi fixa samhällsuppdrag och öppna utomhuscaféer och sådant för att få ihop det. Det kommer att bli så i år också.

Hur många sommarjobb till ungdomar har ni?

– Vi har runt 350 jobb, men det är några som har dragit tillbaka för de känner sig osäkra på grund av pandemin. Målet är att vi ska ha runt 400. Vi jobbar nu med att skaffa lite fler arbetsplatser.

Har ni någon slags garanti?

– Vi har sagt att det som är födda 04 och 05 ska få så långt det går.

Vad är det för typer av jobb?

– Vi har inga jobbvård från kommunen. Ett privat äldreboende har valt att ta emot ungdomar. Annars är det mest parkarbete och utomhusjobb.

Hur många ansökningar har ni fått in?

– 223 anmälningar hittills.18 april är sista ansökningsdag.

Hur många jobb hade ni förra året?

– Vi hade ungefär 380 jobb och 367 ungdomar som kom ut i arbetet. Det var några som tackade nej.

 

Övertorneå
Tidigare har Övertorneå haft garanti på att de som går ut nia och ettan och tvåan på gymnasiet ska få minst tre veckors jobb. 

Maria Öhman, Övertorneå kommun:

– Det är svårt att få ihop det. Vi försöker i alla fall så gott det går. Förra året fick vi till det. I år erbjuder vi inte inom vård och omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Det är SKR:s rekommendationer som vi följer. Tack och lov har vi god samverkan med privata företag och föreningar i vår kommun.

Hur många sommarjobb till ungdomar har ni?

– Jag kan inte säga det i dagsläget. Vi försöker få till och min förhoppning är att vi ska kunna erbjuda till alla som har rätt att ansöka. 

Vad är det för typer av jobb?

– Det är inom kultur och fritid och natur och park. Det är mest utomhusarbete. En del av har vi även inom samhällsbyggnad.

Hur många jobb hade ni förra året?

– 90 stycken totalt. Men det hade inte bara med pandemin att göra. Elevantalet var färre.

 

Gällivare

Evy Svanhem, personaladministratör.

Hur många sommarjobb till ungdomar har ni?

– 100. Vi brukar normalt ha budget för 220. Det är inte alltid det blir det antalet. Vi får bland annat inte placera ungdomar inom barn- och äldre omsorgen. Det är rekommendationer från SKR. Alla som har fyllt 15 innan sommaren får söka och det är upp till alla årskurser i gymnasiet. Vi kommer i första hand att erbjuda de få platserna vi har till gymnasieleverna. 

Vad är det för typer av jobb?

– Vi fick in mycket jobb från föreningar. Jag tror att mer än hälften av jobben är från det. Det är inte så många på varje ställen. Jag väntar på besked hur det blir med fotbollsskolorna. Vi har några vaktmästarjobb och parkjobb.

Hur många ansökningar har ni fått in?

– Vi har fått in cirka 150 stycken, men sista ansökningsdag är inte förrän den 18 april. 

Har ni någon garanti?

– Nej. Det är samma läge som förra året. Det var många som blev utan då. 

 

Överkalix

Ivar Isaksson, handläggare i skolfrågor.

Hur många sommarjobb till ungdomar har ni?

– Vi sitter i planering med det. Kommunstyrelsen kommer närmaste veckorna att besluta om vi ska ha en samverkan med företag på orten. Vi kommer genom kommunen att i dagsläget kunna erbjuda drygt 30 sommarjobb. Men det kommer nog inte att matcha det behov vi har. 

Vad är det för typer av jobb?

– Vi har i samverkan med verksamheterna sagt att vi inte kommer att erbjuda jobb inom äldre- och barnomsorg. Det som återstår från kommunen är parkarbeten och liknande.

 Har ni någon garanti?

– Nu vågar vi inte ha det. Hade det varit ett normalt år hade vi sagt att de som går ut årskurs nio och de som har gått första året får sommarjobb hos oss. 

Hur många jobb är det jämfört med förra året?

– Det är färre på grund av pandemin. Eftersom vi inte kan erbjuda inom äldre- och barnomsorgen försvinner det ett 30-tal jobb. Det är en halvering.

 

Luleå

Lennart Renberg, verksamhetsansvarig för arbetsmarknadsförvaltningen:

– Vi har en garanti för alla som går ut grundskolan, årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Ett vanligt år ligger vi på ungefär 1400 ungdomar som ansöker. I år räknar jag med att det kanske blir 1200 (det var ungefär samma siffra förra året). Alla som ansöker och är skrivna i Luleå kommun och inte har något annat feriejobb är garanterade att få tre veckors feriejobb av kommunen.

Vad är det för typer av jobb?

– När man går ut årskurs nio är det mycket naturvårdande insatser nära sitt hemområde. Det är många som jobbar åt föreningslivet. Vi har inga jobb inom vården i år.

 

Haparanda

Haparanda har precis som övriga kommuner parkjobb och jobb hos föreningar. Men, till skillnad från övriga kommuner, erbjuder man jobb inom barn- och äldreomsorg.

Heidi Tolvanen, arbetsmarknadshandläggare:

– Vi hade inga vårdjobb förra året. Men nu verkar de ha hittat nya lösningar. Folk har lärt sig hur man ska uppföra sig. Ungdomar kan också hålla hygienen så det blir bra, säger Tolvanen.

Hur många sommarjobb till ungdomar har ni?

– Vi har nästan 200.

Har ni någon garanti?

– De som går i ettan och tvåan på gymnasiet går i första hand. Sedan plockar vi in niorna efter det.

Hur många ansökningar har ni fått in?

– 115. Man kan ansöka till och med siste april.

Hur många jobb är det jämfört med förra året?

– Ungefär lika många. Kommunen kan anställa ungdomar och så får de fakturera lönen på kommunen. I fjol gav det 19 jobb.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa