Arbetslivet diskriminerar fortfarande kvinnor

8 mars 2019 06:00

Hälften av Sveriges befolkning värdediskrimineras i arbetslivet och tiden efter det.

Hälften av Sveriges befolkning blir minst en gång i livet fråntagen rätten till sin egen kropp genom trakasserier, kränkningar och våld.

Cirka 80 procent av Kommunal Norrbottens medlemmar är kvinnor. Kvinnor med yrkesstolthet, kunskap och erfarenhet. Kvinnor med ambitioner och drömmar - och som vill mer men som på grund av attityder, strukturer och normer i vårt samhälle diskrimineras och kränks.

Kvinnor som får betala för otrygga arbetsvillkor och dålig arbetsmiljö med ohälsa och inskränkningar i sin ekonomi. Det är kvinnorna som inte orkar arbeta heltid på grund av hög arbetsbelastning, ett schema som inte tillåter återhämtning samt bristande påverkansmöjlighet och handlingsutrymme.

Det är kvinnor som drabbas av flertalet avslag på sjukpenning och som dör på grund av jobbet.

Det är kvinnor som drabbas av värkproblematik och psykiska besvär framför allt de som jobbar inom vård och omsorg.

Det är år 2019 och den 8 mars firas på nytt den Internationella kvinnodagen. Men fortfarande diskrimineras kvinnor i arbetslivet.

Kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv, makt, inflytande, ekonomi, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Det är nog nu. Nu måste förändring ske.

Vi tänker inte vänta längre!

• Skapa förutsättningar för ett jämställt arbetsliv!

• Skapa utrymme för en ett gott liv efter pensioneringen för kvinnor!

• Skapa en sjukförsäkring värd namnet!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Zara Leghissa Avdelningsordförande, Kommunal Norrbotten