Arbetarkvinnor döms till liv i låglöneträsket

12 mars 2018 06:00

Nya siffror från LO visar att bara fyra av tio arbetarkvinnor har fast anställning på heltid, vilket dömer många till ett liv i låglöneträsket. Till skillnad mot Moderaterna vill vi därför se en klassmedveten jämställdhetspolitik som ger kvinnor rätt till trygga jobb, skriver företrädare från LO.

I LOs nya rapport Jämställdhetsbarometern kan vi presentera unika siffror som visar sambandet mellan anställningsform och arbetstid, men också hur arbetstiden påverkar och trycker ned lönen. Resultatet – som vi kallar faktisk månadslön – är slående. Arbetarkvinnor har den i särklass lägsta faktiska månadslönen. 2016 tjänade arbetarkvinnor i Norrbottens län i genomsnitt 19 144 kronor i månaden, medan arbetarmän tjänade 26 673 kronor. Skillnaden i faktisk lön mellan en arbetarkvinna och en man i ett tjänstemannayrke i Norrbotten är hela 17 318 kronor per månad.

En viktig del av förklaringen är att så många arbetarkvinnor har otrygga anställningsformer. Och det är främst kvinnor inom LO-yrken som påtvingas visstider och deltider.

Valet i höst borde därför handla om att tryggheten i arbetslivet måste öka. Ändå har Moderaterna med stöd av Sverigedemokraterna lovat att riva upp lagen om anställningsskydd om de får makten. Att de dessutom vill låta politiker sätta löner på svensk arbetsmarknad och sänka skatterna för de rika skulle få direkta följder för alla de kvinnor som redan idag har dåliga förutsättningar för sitt yrkeskunnande och viljan att göra ett bra jobb.

Det är helt fel väg att gå. Sverige behöver inte ett systemskifte, utan en klassmedveten jämställdhetspolitik som prioriterar alla kvinnors rätt till trygga jobb:

• Arbetsgivare måste organisera arbetet så att även kvinnor får fasta heltider. Vi kräver att de politiskt styrda arbetsgivarna i välfärden ska erbjuda fasta heltider.

• Pappor och mammor behöver i högre grad dela lika på omsorgen om barnen och hushållsarbetet. Här är föräldraförsäkringens utformning en nyckel. Vi vill att hälften av föräldrapenningdagarna knyts till vardera föräldern.

• Kommunerna måste erbjuda barnomsorg även på kvällar och helger för att underlätta för arbetarföräldrar att kombinera arbete och familj.

Valet i höst kommer att handla om vilket parti som du tror vill skapa trygghet för vanligt folk. En sak är säker. Den politik Moderaterna och Sverigedemokraterna presenterat skulle innebära ett systemskifte som får förödande konsekvenser för Sveriges arbetarkvinnor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!