Är Greta redan glömd?

6 mars 2020 06:00

Klimatkrisen är akut – men i Luleå rullar det mesta på som vanligt. Det senaste är att vi nu ska glädjas över en ny direktlinje till London.

Att flyget är en klimatbov känner nog alla till som öppnat en tidning. Även om flyget blivit energieffektivare äts det upp av det kraftigt ökade resandet. Svenskar gör dubbelt så många flygresor per person nu som i början av 1990-talet – och det är utrikesresandet som exploderat.

Flyget står för den största utsläppsökningen av alla transportslag. Utsläppen motsvarar ett ton växthusgaser per svensk. För den som flyger en eller ett par gånger om året är det i regel den enskilt största källan till utsläpp.

Men Swedavia, Luleå kommun och turistnäringen eldar glatt på utvecklingen.

– Vi ser alltid positivt på linjeutveckling, säger Ann-Christin Viklund på Luleå Airport (NSD 4 mars).

Vad gäller Luleå kommuns engagemang undrar jag hur det går ihop med målet om att mer än halvera koldioxidutsläppen per invånare till 2030 (exklusive SSAB).

– Den här direktlinjen kommer att stärka marknaden för vinterturismen, förklarar Cecilia Petzäll på Swedish Lapland Visitors Board i ett pressmeddelande.

Efter en rekordvarm vinter borde vi ställa oss frågan: Är det verkligen mer flyg vi behöver?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell-Arne Johansson