Läs mer: Socialförvaltningen får betala 800 000 för p-tillstånd

Läs mer: Bodenbos vd: Alla ska behandlas lika.

Läs mer: Äldreomsorgschefen: Alla kan inte smsa p-avgifter.

Artikelbild

| En besöksparkering behövs utanför Sturegården. I dag finns bara en handikapparkering.

Anhörige Lennart Lidman har kritiserat p-problemen utanför Sturegården som saknar parkeringsmöjligheter för anhöriga/gäster till brukare. De parkeringsplatser som fanns tillhör Bodenbo som avgiftsbelagde dem för ett par veckor sedan med CarPark som indrivare och ”lappare”.

– Parkeringsböter förstör tillvaron för anhöriga till äldre och sjuka. Som om inte det skulle räcka så saknas P-automat, utan man kräver att parkerande skall ha tillgång till smartphone för att kunna betala avgiften på 15 kronor i timmen som på en månad blir nästan en tusenlapp för den som besöker sin anhörige varje dag, säger Lennart Lidman.

I dag finns endast en handikapparkering utanför ingången till Sturegården vars fastighet i dag ägs av Sveafastigheter men är uthyrd till Bodens kommun på ett långt hyresavtal.

I samtal med tjänstemän vid såväl kommunen som Bodenbo så skyller man på varandra om den uppkomna situationen. Demensföreningen hoppas att man trots det snabbt kommer fram till en lösning.

Artikelbild

| Personalparkeringar. På ytan framför Sturegården finns det bara p-platser för de boende.

”Kommunen är hyresvärd och är den part som man som brukare skrivit avtal med. Det här rimmar illa med den kvalitetsdialog som kommunen genomförde tillsammans med anhöriga till brukare vid äldre- och demensboende i kommunen före jul just angående möjligheter för besökare att kunna parkera i boendens närhet”, menar demensföreningens medlemmar.

Anhöriga förutsätter att Bodens kommun löser problemet så Sturegården som har 36 boendeplatser kan ta emot dagliga besök.

Artikelbild

| Flytt. På baksidan av Sturegården finns det utrymme att ordna besöksparkeringar.

– Det är beklagligt att det inte finns besöksparkeringar som hör till fastigheten. Det finns gräsmattor i dag runt omkring som inte nyttjas. De kan också användas till parkeringsplatser, säger Asp.

Lidberg har tidigare enligt gruppen föreslagit en tänkbar plats på en besöksparkering. Där blev istället ett sophus utan tak, för att Sturegården inte fick samnyttja Bodenbos sophus. Demensföreningen föreslår även att en del av personalens p-platser kan användas som besöksparkering om man istället då använder parkeringsytan bakom fastigheten till personalparkering.

– Problemet med just det markområdet är att marken ägs både av Bodenbo och Bodens kommun, säger Agnetha Bergström.

På Ågården däremot där Anna-Carin Asp har sin anhörige finns tre besöksplatser med parkeringstillstånd uppe på Lindexparkeringen. Det krävs också speciellt parkeringstillstånd för att stå där.

– Det minsta vi kräver är att alla kommunala äldreboenden ska ha besöksparkeringar och att de ska ligga i rimlig anslutning till boendena, säger Asp.