Länsstyrelsen har nu yttrat sig ännu en gång om Bolidens ansökan om bearbetningskoncession för en koppargruva i Laver. Yttrandet är ett svar på Bolidens kompletterande yttranden, den berörda samebyns utredningar och Sametingets yttrande i frågan.

Enligt Länsstyrelsen finns det en risk att riksintresset Piteälven kan få påtagliga skador vid en gruvdrift.

– Vi vidhåller vårt tidigare yttrande från den 12 mars i år att det finns risk för stor skada på Natura 2000-området Piteälven. Det innebär att det finns riksintressen som ställs mot varandra och som i det här fallet inte går att förena. Vi menar därför att Bergsstaten inte ska bevilja koncession för gruvbrytning, säger Johan Antti, Länsråd vid Länsstyrelsen Norrbotten, i ett pressmeddelande.

När det gäller konsekvenserna för rennäringen konstaterar Länsstyrelsen att det råder fortsatt oklarhet om hur renskötsel ska kunna bedrivas i området vid en eventuell gruvetablering.

LÄS MER: Gruvrapport: "Slutet för renskötseln"

LÄS MER: Boliden slår ifrån sig kritik

Nu ska Bergstaten ge sitt yttrande. Om de går emot länsstyrelsens linje och ger ett ja till Boliden så hamnar frågan på regeringens bord för ett avgörande. Skulle de ge ett nej kan Boliden överklaga beslutet till regeringen.