Allemansrätten hotas om vi inte agerar

3 september 2019 06:00

Replik till Fred och kärlek i Jokkmokks skogar:

Källkritik, faktagranskning och att tänka ett steg längre…

Man kan fråga sig om du skrivit samma sak om det varit en annan grupp av människor det gällt, exempelvis EU-migranter eller ett ”motor-meet”? Följdfrågan blir då: Ska vi behandla olika grupper olika? ”Goda vs onda”, då är vi ute på riktigt svag is! Löfven sa nyligen – I Sverige är alla lika inför lagen!

Det är viktigt att komma ihåg i sammanhanget att allemansrätten inte bara innebär rättigheter, utan även skyldigheter. De flesta kommentarer vi har fått de senaste dagarna har snarast låtit:

”Vilken tur att ni står upp för Allemansrätten! Den är unik för Sverige!”

Om vi inte agerar i ett sådant här fall finns det stor risk att allemansrätten inskränks. Regeringen har nyligen inlett en utredning om stärkt äganderätt, den utredningen behövs!

Jag som förvaltare har vid flera tillfällen varit i fält och pratat med deltagarna. Responsen jag då fått har varit tydlig att man är olycklig att ingen kontakt har tagits med markägaren, samt att detta borde ha gjorts! Så där är vi överens.

Jokkmokks allmänning bildades med syfte att stärka de lokala skogsägarna samt för att värna bygden.

För att nämna lite av vad vi bidrar med till samhället:

De senaste åren har vi sett till att ungefärligen hälften av våra säsongsanställda är nyanlända och de närmaste veckorna bekostar vi i samarbete med migrationen i Jokkmokk röjsågs- och motorsågsutbildning för åtta nyanlända.

Genom vårt riskkapitalbolag Jokkmokks allmänning AB har vi bidragit till att 40 – 50 arbetstillfällen skapats eller bibehållits i kommunen, exempelvis C/O Gerd, K&M In Bageri och Lanthandel, Galvteknik i Norr och Jokkmokk Log för att nämna några. Detta med medel som delägarna kunde valt att ta som utdelning själva!

Av avkastningen går alla medel direkt tillbaka till våra delägare eller till stöd för lokal verksamhet i allt från ungdomsidrott och pensionärsföreningar, Nordenskiöldsloppet, Barnens Dag, Välgörenhetsloppet, Fallens Dag för att nämna några.

Av lite större historiska händelser kan nämnas att vi sedan bildandet 1889 har medfinansierat elektrifieringen till byarna i kommunen, samt indragning av VA till drygt 400 gårdar i byarna, under drygt 50 år underhållit sportfiskeområdena vid Sotaure och Sjuggijaur.

Välkommen in på kontoret så kan vi berätta mer. Sträck på Er alla Allmänningsdelägare, Vi gör gott för samhället!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christian Rimpi, skogsförvaltare genom Jokkmokks Allmännings styrelse