Alla är inte på nätet

28 oktober 2019 06:00

SKPF Pensionärerna, distrikt Norrbotten, vill uppmärksamma på det demokratiska underskott som det digitala utanförskapet skapar. Vi kräver kraftfulla åtgärder från samhällsaktörernas sida för att komma till rätta med detta, vår tids kanske största demokratifråga.

Enligt de senaste beräkningarna använder närmare 500 000 pensionärer inte internet. Ser man på tv-nyheterna uppmanas vi dagligen att läsa mer i appen eller på webben.

Allt fler samhällsaktörer hänvisar oss till webben för grundläggande information. Det kan gälla öppettider, prisinformation, kulturutbud, nyheter etc. När det gäller mobilt bank-id eller annan elektronisk legitimation står ännu fler utanför. Mobilt bank-id används inte bara för att betala med swish och för att logga in på sin internetbank, utan även i allt fler myndighetskontakter såsom skatteverket, pensionsmyndigheten, kommunen och Vårdguiden 1177.

Trots att det är närmare en miljon pensionärer som inte använder mobilt bank-id nonchaleras detta faktum. Detta ger ett digitalt utanförskap som exkluderar och försvårar vardagen för en betydande del av de äldre och ytterst är detta en demokratifråga.

Vi inom SKPF Pensionärerna erbjuder lokalt och regionalt våra medlemmar utbildning inom området – men det räcker inte.

Vi föreslår därför att regering/riksdag tar initiativ till ett nationellt kunskapslyft inom IT-området för den stora grupp som idag står utanför den digitala världen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per-Ulf Sandström Ordförande SKPF Pensionärerna Norrbottensdistriktet