Åk tåg eller buss på samma kort

Den 1 april går det att åka raka spåret till Boden eller Luleå med tåg eller buss med samma periodkort. Kortet som kommer att kosta strax under tusenlappen gäller under en månad.

6 december 2018 17:37

Det händer mycket kring Bodens resecentrum som finns på järnvägstationen. I december förra året körde sjukresorna igång. Då var spåret ner till Umeå fullt rustad och farbart i normala tåghastigheter.

– Kommer sjukresenären från Kiruna kan man hoppa av i Boden och hoppa på Umeåtåget istället för att åka till Luleå, säger Ellinor Isaksson Larsson, enhetschef på trafikavdelningen Bodens kommun.

Marknadsföringen är på gång vad gäller sjukresorna. Enligt Charlotte Reinholdt, projektledare på Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM), blir det en broschyr och tidtabell som ska finnas ute på bland annat hälsocentralerna.

– Resebyrån som bokar sjukresorna har dock sedan i våras börjat boka in sjukresenärer på tåget, säger hon.

En ny pendlarparkering i form av en carport med motorvärmarplatser står också färdig som ska målas klar nästa sommar. Den har bekostats av Bodens kommun och med sökta EU-medel. Resecentrum kommer få ytterligare ett lyft tack vare pendeltåget som kör igång under våren.

– Luleå-Boden har den bäst utbyggda kollektivtrafiken i länet och vi ser Pendeln som ett komplement. I och med regeringsbeslutet som kom nyligen att ombyggnationen av 97:ans sista etapp får börja hösten 2019 så ligger det här helt rätt i tiden. Det innebär att Pendeln hinner köra igång före vägbygget startar och att förhoppningsvis fler åker tåg när man vant sig vid den möjligheten, säger Ellinor Isaksson Larsson, Bodens kommun.

Tåget som kallas Pendeln kör igång 1 april 2019.

–  Pendeln skulle först ha varit igång redan under hösten men startpunkten flyttades fram. Då fanns inget nytt pendlarkort vilket vi lyckats få fram nu, säger Charlotte Reinholdt.

Det har sagts ja till elva dubbelturer på vardagarna. Sex med pendeltågstrafiken och resterande fem turerna med ordinarie tågtrafik mellan orterna Boden och Luleå. Den tidigaste avgången från Boden C går klockan 6.14 på morgonen. Det går också ett tåg från Luleå kl 05.20. Pendeln stannar vid Sunderby sjukhus och Notviken som är kopplat till Luleå tekniska universitet och åker sedan vidare till Luleå järnvägsstation. Återresan till Boden har samma hållplatser. Snabbaste tågturen tar 25 minuter.

– Vi har anpassat avgångstiderna efter när merparten av pendlarna börjar jobba eller slutar. De har tillgång till alla dubbla Norrtågs tågavgångar och Länstrafikens bussavgångar mellan orterna. Det som varit viktigast är att kunna ha en gemensamt pendlarkort, för att kunna hoppa av eller på, det transportmedel som passar bäst, säger Charlotte Reinholdt, RKM.

I dag går det att köpa ett busspendlarkort av Länstrafiken för 1584 kronor i månaden för sträckan Boden-Luleå. En tågbiljett idag med Norrtåg mellan städerna kostar 112 kronor. Det nya pendlingskortet kommer att kosta 999 kronor per månad. Det behöver inte heller kopplas enbart till en person utan kan användas av andra men inte på samma resa.

– Kortsumman gäller för en månads tid oavsett antal resor. Varje månad tankas kortet med en ny reskassa, säger Charlotte Reinholdt.

Enligt henne pågår fortfarande en diskussion med lokaltrafiken i Luleå och Boden om man kan koppla lokaltrafiken med en speciellt citylinje på samma pendlarkort.

– Det handlar om resenärer som pendlar som kanske behöver ta sig till Norrtågs avgångstider eller Länstrafikens från olika bostadsområden, säger Reinholdt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler