111 ärenden på EU-kommissionens bord

Seija Berglund i Sundbyberg är en av initiativtagarna till att 111 människor som fått avslag på sin sjukpenning vänder sig till EU-kommissionen för att få sina fall granskade.

19 maj 2019 19:00

De 111 människorna som vill få sina fall granskade är alla med i en sluten grupp på Facebook.

De anser att försäkringskassan inte tar hänsyn till EUs stadgar.

– Det finns hur många exempel som helst på försäkringskassans beslut som lyder ungefär ”vi misstror inte att du har besvär av dina sjukdomar/dina skador men vi bedömer att besvären inte sätter ned arbetsförmågan”, säger Seija Berglund som fortsätter:

– Enligt EUs mänskliga rättigheter, som Sverige också skrivit under på, så ska människor få ”en saklig, objektiv och rättvis bedömning i sak”. Sverige har sedan införlivat arbetsförmågebedömningen som, enligt oss, inte har med saken att göra för det är sjukdomen som ska prövas. Vi anser att försäkringskassan inte har rätt att bedöma läkarintygen så som nu sker. De är administratörer som sitter och bedömer diagnoser.

Via EU-ombudsmannen har de anmälande fått svaret att ärendena finns där.

– Vi går långsamt framåt. Det är ett samhällsproblem av gigantiska mått som vi jobbar med. Vi anser att ett anständigt samhälle måste ta hans om sina svaga och sjuka, säger Seija Berglund.

Försäkringskassan har erbjudits att bemöta kritiken.

"Vi har ingen kommentar till detta i nuläget, utan vi vill låta utredningen ha sin gång" meddelar Gustav Berg, pressekreterare vid försäkringskassans kommunikationsavdelning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Nilsson