Därför dissar kvinnor teknik – trots intresse

Kvinnor i Norrbotten har starkt teknikintresse – men väljer bort teknikutbildning.

14 maj 2019 08:10

Trots att 60 procent av alla universitets- och högskolestuderande i landet är kvinnor utgör kvinnorna endast 30 procent av antalet studerande på teknikutbildningarna. Siffran har ökat en del det senaste årtiondet, men utvecklingen går alltjämt långsamt.

Det låga antalet kvinnor vid teknikutbildningarna beror dock inte på ointresse från kvinnor. Detta bevisas genom den färska, uppdaterade sammanställningen av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens praktikprogram Tekniksprånget årliga portalundersökning.

Mellan 2015 och 2018 undersöktes över 10 000 ungdomars attityder, förväntningar och farhågor inför högre studier och arbetsliv.

För Norrbottens del angav 88 procent av de unga männen och 84 procent av unga kvinnor i länet att det var ”hög sannolikhet” att de skulle välja en högre teknisk utbildning.

Att många kvinnor i slutänden ändå inte väljer en högre teknisk utbildning kan dock ha flera orsaker.

Bland annat var hälften av alla kvinnor i länet osäkra på vart en sådan utbildning leder – mot endast sex procent män.

Efter fyra månader vill 80 procent av alla som gjort Tekniksprångspraktik i landet studera vidare för att bli ingenjör. Av dessa är hälften kvinnor.

– Tekniksprånget visar tydligt att det är först när unga kvinnor ges möjlighet att testa på livet som ingenjör som det verkliga resultatet kommer. Hela 50 procent av alla som gjort Tekniksprångspraktik och sedan söker till högskolan är unga kvinnor, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för IVA-programmet Tekniksprånget.

Fakta Tekniksprånget

Tekniksprånget är ett fyra månader långt program med betald praktik som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Genom programmet satsar Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen för att säkra kompetensförsörjningen och intressera och motivera ungdomar till högre teknisk utbildning. Cirka 200 arbetsgivare är med och erbjuder praktikplats på över 100 orter i Sverige.

Över 17 000 ungdomar har hittills sökt Tekniksprånget och cirka 4 000 har genomfört praktik.

Läs mer: www.teknikspranget.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!