Gigantisk säng färdmedel för att förflytta tankar

Utställningen Avstamp öppnade i Havremagasinet på lördagen. Förhoppningen är att besökarna ska ta del av Bodens utveckling mot ett än mer mångkulturellt samhälle.

9 december 2017 17:31

I en gigantisk säng sitter Olivia Sandberg, Ida Rostadius och Lovisa Strang uppkrupna och tittar på Thomas Hämréns video/installation. Sängen har detaljer från Bodens stationshus vid järnvägsstationen. Den är byggd i nationalromantisk stil, kantad med draken Nidhögg på de sluttande taknockarna.

Deras klass har varit med och givit sin syn på Bodens som stad. Några av konstverken är baserade på deras arbete. Ida Rostadius tycker det är en fin utställning.

– Välorganiserad och snyggt uppsatt, säger Oliva Sandberg.

Lovisa Strang tycker det varit kul, eftersom de inte gör sådant här så ofta.

– Det blir extra speciellt när man bara gör något enstaka gånger, säger Olivia.

Havremagasinet har sedan drygt ett år tillbaka arbetet med integrationsprojektet BIG, Boden Inter Great.

Länskonsthallen i Boden har under projektet jobbat tillsammans med elever, invandrare, pensionärer, politiker, tjänstemän och företagare. Grupperna har haft workshops med olika teman, såsom trivsel, trygghet, tradition och demokrati. Deras arbete har därefter varit underlag för konstnärlig gestaltning av sex konstnärer.

Avstamp visar hela processen och består i sin helhet av flera skilda delar.

– Vi kallar den paradoxalt nog för Avstamp med en förhoppning om att titeln ska inspirera gemene man att själv ta del i vår stads utveckling mot ett ännu mer mångkulturellt Boden, säger Ricky Sandberg, chef.

Han hoppas även att deras arbetssätt ska spridas till andra städer.

Människor flyr inte från sina kulturer. Däremot flyr de från våld, krig och fattigdom. Det är en av ledstjärnorna för Havremagasinets mångfaldsarbete.

– Vår utgångspunkt är att mångkultur berikar oss på många olika sätt. Även i små städer är mångkultur något positivt, en kraft som kan föra oss vidare på många plan. Vår förhoppning är att utställningen verkligen ska bli ett avstamp, att våra besökare ska se utställningens olika delar och sen ta med sig frågeställningarna vidare till sina sammanhang och miljöer, säger Ricky Sandberg.

I rummet "En specifik plats i Boden" sitter Noella Lannergren, 13, och skissar på en idé hon precis har fått.

– Det ser så dött ut på Kvarnängen, det finns inga kaféer. Jag tänkte att man kan ha en foodcourt där.

Hon riter en rund byggnad med fyra tårtbitar, som vardera är ett kafé eller en restaurang. Hennes tanke är att man ska sitta ute och äta tillsammans oavsett vad man köpt för ätbart.

Vad är viktigt i en stad?

– Jag vet inte riktigt, jag har kanske inte tänkt på det så mycket. Men det är viktigt att alla ytor är jämnt fördelade och till för alla. Det känns fel att trycka ut vissa grupper, som nyanlända, till områden som inte är lika färgglada och där det inte finns lika mycket aktiviteter.

Noella Lannergren tycker det är bra att så många fått vara delaktiga i utställningen Avstamp.

Hans-Lennart Bruun står och tittar på fotoklubbens fotografiska tolkning av Boden. Själv har han bott där i tio år. Han är kulturarbetare och jobbar som pedagog på en friskola och sitter sedan ett halvår i nämnden för kultur, fritid och unga.

– Jag jobbar med att försöka förstå kulturens mekanismer och hur man stöttar kultur, utan att begränsa den. För att få lokal kultur att växa måste vi förstå hur vi talar om den.

Han har först nu börjat formulera de här tankarna för sig själv.

– Kultur är, i dess vidaste mening, det vi gör men inte måste göra.

Tim Larsson, 13, och Casper Larsson, nio, har idéer om vad som skulle kunna göra Boden attraktivare; fler studsmattor, lekparker och en aktivitetspark. Deras mamma, Anna-Lena Larsson, påpekar att barn och ungdomar har andra perspektiv. Hon tycker det är bra att de är delaktiga.

– Det är mycket bra att de får ta del kulturen och får vara med och påverka. Det är viktigt.

Familjen blev inbjuden till vernissagen, eftersom Tim varit med. Han och hans klasskamrater visade konstnärerna Anja Örn och Tomas Örn olika platser i Boden och hela klassen deltog i ett gjutprojekt. De gjorde betongfötter. Fötter är personliga, ger avtryck och trampar stigar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!