Förvaltaren: Klockan klämtar för gruvan

Konkursförvaltaren förbereder en upphandling av entreprenörer som ska bryta upp gruvdammarna i Kaunisvaara. Arbetet startar i höst.

7 augusti 2017 17:06

Advokat Hans Andersson, konkursförvaltare för Northland Resources konkursbo, säger att han fortfarande tror att en försäljning av gruvan är möjlig, samtidigt som han konstaterar att tiden håller på att rinna ut. Nu handlar det om veckor, inte månader.

– Fönstret blir mindre och mindre, att få allting på plats om vi kommer överens. Vi stretar på. Jag ser i grunden positivt på möjligheten att sy ihop det, om alla har viljan framåt, säger advokat Hans Andersson på Kaidings advokatbyrå.

Samtalen mellan parterna; Abecede och obligationsägarna som har stora fordringar på konkursboet, har fortsatt under sommaren. Tidspressen har ökat eftersom det nu finns en fastställd efterbehandlingsplan för gruvan i Kaunisvaara. Konkursboet är ålagt att börja vidta åtgärder.

– Vi måste upphandla de tjänster som behövs, säger Hans Andersson.

Arbete pågår med att ta fram underlag.

I första skedet handlar det om att avbryta pumpningen av vatten från gruvområdet. Vattnet pumpas ut i Muonioälven, enligt gällande miljötillstånd.

– För att avbryta pumpningen måste man bryta dammarna som är uppförda för gruvdriften. Om det verkställs blir det stora merkostnader för någon som övertar gruvan. Om det hinner gå så långt, då är jag inte optimist. Då blir det svårt att hitta en lösning för fortsatt drift, säger Hans Andersson.

– Klockan klämtar men det är alla medvetna om, det är orsaken att vi fortsatt samtalen under semesterperioden, tillägger han.

Det faktiska arbetet måste göras i höst, i september-oktober, innan snön och vinterkylan kommer. I nästa skede måste gråbergsupplaget tas om hand, det sker under 2018. Därefter ska området återställas och ett kontrollprogram tar vid, där halterna av olika föroreningar ska mätas under 30 år.

Northland Resources hade avsatt 29,4 miljoner kronor i en bankgaranti, som säkerhet för att området ska kunna återställas när gruvdriften har upphört. Enligt Hans Andersson har sju miljoner kronor förbrukats av konkursboet, det återstår drygt 22 miljoner kronor för efterbehandlingsåtgärder. Sedan september 2016 har konkursboet betalat för sin verksamhet med pengar från boet.

I efterbehandlingsplanen beräknas kostnaden för åtgärderna till cirka 47,7 miljoner kronor. Konkursboet kommer att kunna betala för en del av åtgärderna men inte allt.

– Det man kan konstatera är att de pantsatta medlen inte kommer att räcka till, det blir en nota till staten i någon form i förlängningen, säger Hans Andersson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa