Annons

Målet: En bra och jämlik vård i hela länet

Socialdemokraterna vill införa ett kraftigt reformpaket för sjukvården i Norrbotten med bland annat satsningar på hälsocentraler och en förbättrad arbetsmiljö för anställda. ”Vårt Norrbotten kan bättre”, säger Camilla Friberg (S).

Native 23 juni 2022 09:59
Detta är en annons som är köpt av ett företag.

Anders Öberg, Camilla Friberg, Johannes Sundelin och Emilia Töyrä. Denna kvartett står högst på Socialdemokraternas lista till regionfullmäktige, och kommer att utgöra det ledande team som Socialdemokraterna för fram om partiet får förtroende att leda Region Norrbotten. De brinner för den demokratiskt styrda välfärden, där skattepengar går till just välfärd och inte försvinner i bolagsägares fickor. Hälso- och sjukvården står i fokus för dem alla fyra.

– Hälso- och sjukvård är något som berör alla. Vi vill se till att vi får en bra, trygg och jämlik vård i hela länet, där utgångspunkten ska vara vård efter behov, säger Anders Öberg.

Socialdemokraterna vill införa ett kraftigt reformpaket med satsningar på en bättre arbetsmiljö, tandvård, vårdnära service, den nära vården, psykisk hälsa och kvinnors hälsa.  

En bra arbetsmiljö ser de även som en del i att lösa utmaningen med kompetensförsörjning inom sjukvården. De vill, tillsammans med verksamheterna och facken, starta upp ett arbete för att förbättra de regionanställdas arbetsmiljö.

– Ledarskapet i Regionen har varit under all kritik. Regionen har nu 500 färre anställda jämfört med 2019, vi har gått igenom en pandemi, och personalen har utsatts för extrem stress. Regionen måste bli en mer attraktiv arbetsgivare, och vi tror att det viktigaste är att lyssna på personalen och inleda ett tillitsbaserat arbetssätt, säger Camilla Friberg.

För att frigöra tid för vårdpersonal att göra sitt jobb och för att skapa fler tillgängliga vårdplatser vill Socialdemokraterna återinföra Vårdnära service i Norrbotten. Det handlar om att anställa personer för att till exempel transportera patienter, något som idag görs av sjuksköterskor.

– Att nuvarande regionledning lade ner Vårdnära service fick konsekvenser, det påverkar varje aspekt av vården och arbetsmiljön för vårdpersonalen, säger Anders Öberg.

Under kommande mandatperiod vill Socialdemokraterna även satsa 120 miljoner kronor utöver budget på länets hälsocentraler och de digitala första kontakterna. 

– Varje år går 11 miljoner kronor från hälsocentralerna i Norrbotten till privata nätläkare som drivs som bolag: de ska gå med vinst. Den vinst de får från oss är pengar som borde gått till vår gemensamma, demokratiskt kontrollerade välfärd. Genom att utveckla Regionens egna digitala kanaler hoppas vi kunna minska brukandet av privata alternativ vars främsta mål är att plocka ut vinster ur norrbottningarnas välfärd, säger Johannes Sundelin.

För att förbättra förlossningsvården vill Socialdemokraterna bland annat ha garanterade platser på patienthotell för kvinnor som bor långt från förlossningscentraler och se till att öppen specialistmödravård finns på samtliga sjukhus i regionen. Arbetet med förlossningsskador och eftervård ska också prioriteras.

– Förlossningsvården måste bli bättre och det är även viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är på tiden att egentligen alla områden som rör kvinnors hälsa i Norrbotten tas på allvar och får resurser, säger Emilia Töyrä.

– Socialdemokraterna är garanten för en bra, tillgänglig och jämlik vård. Region Norrbotten behöver ett nytt ledarskap, vårt Norrbotten kan bättre, säger Camilla Friberg.

Här kan du läsa mer om Socialdemokraterna Norrbotten.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på NSD.