Annons

”Framtiden finns i Norrbotten”

Socialdemokraterna ser den gröna omställningen som en nödvändighet - och en möjlighet för regionen. ”Vi är arenan för att rädda världen”, säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten.

Native 23 juni 2022 11:15
Detta är en annons som är köpt av ett företag.

Det var klimathotet som fick Fredrik Lundh Sammeli att engagera sig i Socialdemokraterna för 30 år sedan. Nu har hotet gått över till en klimatkris.

Socialdemokraterna har arbetat långsiktigt och målmedvetet för att driva på det fossilfria samhället och skapat förutsättningar för industrin, med målet att Sverige ska bli världens första fossilfria nation.

– Jag är stolt över det arbete som vi gjort, som lagt grunden till det här. Nu finns framtiden i Norrbotten, säger Fredrik och fortsätter: 

– Vi har innovationskraften, konkurrenskraften, naturen och den förnybara elen. Norrbotten har varit världsledande inom gruvor, industri och forskning och det här hjälper oss att knyta ihop det – vi är arenan för att rädda världen.

Etableringarna av Hybrit och H2O Green Steel som ska tillverka fossilfritt stål i regionen ser Fredrik Lundh Sammeli som symbolerna för den gröna omställningen. Men han menar att det inte bara är de kommuner där de största etableringarna sker som gynnas av att Norrbotten blivit nav för den gröna omställningen.

– Det är klart att även kommuner som Pajala märker av när världens blickar vänds mot vår region, säger Ulrica Hammarström, kommunstyrelsens ordförande i Pajala, och fortsätter: 

– Vi känner redan av effekterna och det ökade intresset för hela Norrbotten, och för oss innebär det stora möjligheter i både ökad befolkning, arbetstillfällen, och därmed också skatteintäkter.

Fredrik Lundh Sammeli menar att det inte bara är en grön industriomställning som sker, utan en samhällsomställning. 

– Vi socialdemokrater ser det som en möjlighet som kommer att skapa jobb och tillväxt inom alla näringar i regionen, säger han.

Satsningar på infrastruktur och statligt stöd till kommuner

Viktiga förutsättningar för Norrbotten i detta skede är infrastruktur, välfärd och utbildningsmöjligheter. Socialdemokraterna vill bland annat se en tidig koppling till den gröna omställningen i skolan och ett tryggt samhälle, både i stad och på glesbygden.

– Vi vill skynda på Norrbotniabanan och att det ska byggas dubbelspår på malmbanan. Bättre och säkrare vägar, utbyggd hamntrafik och bättre mobiltäckning i hela regionen är också viktiga delar, både för att kunna transportera varor och för att människor ska kunna arbeta och bo i hela Norrbotten, säger Fredrik Lundh Sammeli.

För att underlätta för kommuner att ställa om på kort tid vill Socialdemokraterna i Norrbotten driva på för ett statligt stöd till kommunerna, berättar han.

– Våra stora klimatreformer såsom Industriklivet och Klimatklivet tillsammans med Gröna krediter har varit viktiga förutsättningar för den gröna industriomställning som nu sker. I denna samhällsomställning vill vi att vi gemensamt som samhälle tar ett tredje kliv, kommunklivet, där vi vill stötta kommunerna i omställningen och utvecklingen. Det handlar om investeringsstöd till kommunerna för att klara av att möta upp just den samhällsomvandling som är kopplad till – och som behövs för att möjliggöra – klimatomställningen.

Han menar att det är svårt att förstå omfattningen av den gröna industriella omställningen när man är mitt i den.

–Det finns ett Norrbotten före och ett Norrbotten efter. Det nya Norrbotten leder den gröna omställningen och där finns framtiden, om vi förmår att koppla samman politik, näringsliv, akademi och samhälle, säger Fredrik Lundh Sammeli och fortsätter:

– Vi Socialdemokrater tror att vi bäst löser stora utmaningar tillsammans. Samverkan är nyckeln för att vi ska kunna öka takten i samhällsbygget och med ny teknik och ny politisk riktning i Norrbotten är det möjligt.

Här kan du läsa mer om Socialdemokraterna Norrbotten.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på NSD.