Unik dataspelsutbildning till länet

En ny dataspelsutbildning för 35 elever. Det blir det i Sävast till hösten. "Efter den kan man starta eget företag eller bli anställd", säger Per Myrén, utbildare.

24 maj 2017 19:13

Sunderby folkhögskola vill utveckla och växa.

– Vi närmar oss både Luleå och Boden, säger Madelene Hansson, rektor.

Som ett första steg startar en dataspelsutbildning på Boden businesspark. Två år på heltid.

– Vi rivstartar. Sista ansökningsdatum är den 16 juni, säger Lars Lundqvist, studierektor.

Det blir en tvåårig yrkesutbildning på eftergymnasial nivå. Den berättigar till studiemedel och är framförallt praktiskt inriktad.

– Eleverna ska kunna börja arbeta direkt efter utbildningen, säger Lars Lundqvist.

Sunderby folkhögskola samverkar med företaget Changemaker educations, som redan i dag bedriver liknande utbildningar i Stockholm, Malmö och Falun.

Trots det blir utbildningen unik.

– Det ovanliga här är inriktningen mot produktion och entreprenörskap. De blir generalister, på de övriga utbildningarna blir eleverna mer specialister som kan ta arbete på stora företag, säger Per Myrén, utbildningschef på Cangemaker educations, som har sitt säte i Göteborg.

Han ser framför sig att eleverna som gått indiedataspelsutbildningen, som den heter, ska kunna arbeta med enklare typer av spel, till exempel för mobiltelefoner.

– De som startar företag kan kanske ha ett par till tio, tjugo anställda, säger han.

Varje höst kommer 35 nya elever att antas till årskurs 1.

I utbildningen finns stora inslag av praktik.

– Vi har ett nära samarbete med branschen. Det började redan 2015 då vi startade en grundutbildning i spelutveckling på 50 procent på ett år, säger Lars Lundqvist, studierektor.

Vad är det för skillnad på den här utbildningen och de som finns på universiteten?

– Det krävs inte poäng inom särskilda ämnen från gymnasiet. Det viktiga är att ha gått ut gymnasiet, oavsett program. Den här utbildningen har fokus på produktion, att lära sig genom att göra. Den behöver inte innehålla teori som en universitetsutbildningen ska göra, säger Per Myrén.

Antagningarna ska bygga på personliga brev, arbetsprover och intervjuer. Eleverna kan komma från hela landet.

– Viktiga ingredienser är tidigare kunskap och erfarenhet, men det kan också räcka med stark motivation, säger Per Myrén.

Ett problem är att ordna bostad till de nya eleverna.

– Men det kommer vi att lösa, säger Madelene Hansson, rektor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa