Prostitution har blivit e-handel

Att det går att köpa preparat och psykoaktiva substanser relativt fritt från kontroll och reglering är en följd av digitaliseringen och e-handeln, skriver Sara Nilsson i sin krönika.

9 november 2018 08:00

Fler norrbottningar än tidigare har dött på grund av så kallade psykoaktiva substanser än någonsin tidigare. Att det går att köpa preparat och psykoaktiva substanser relativt fritt från kontroll och reglering är en följd av digitaliseringen och e-handeln, och för den som inte vill köpa preparat går det numer att köpa en människokropp att ha sex med.

Gatuprostitutionen i Sverige har minskat men bedöms ha bytt arena till en digital sådan där sexuella tjänster går att köpa (bokas och planeras) via hemsidor på nätet och kan därmed beskrivas som en slags e-handel med människor. Så sent som i början på oktober i år genomförde polisen en razzia på flera platser i Norrbotten där flera män togs på så kallade bar gärning. I tidningen går det att läsa att polisen konstaterar att det är väldigt hög efterfrågan på de här kvinnorna.

Sveriges sexköpslag(1999) kriminaliserar köp av sexuella tjänster och lägger ansvaret på den man som köper sex, vilket innebär att Sverige som stat vill minska efterfrågan att köpa kvinnor och barn för sexuella ändamål och därmed minska både trafficking och prostitution. Skälet till lagen är bland annat att samhällen där det är tillåtet att köpa en annan person för sexuella ändamål inte är jämställt, ojämställdhet mellan kvinnor och män upprätthålls och försvårar i princip allt arbetet för jämställdhet.

Konsumtionen av kommersiell pornografi (filmer, bilder eller live-sändning) har ökat tack vare digitala format. Ökad konsumtion betraktas som ett växande problem med hänvisning till bland annat sexualiseringen av kvinnor vilket i sig är hinder för att kvinnor och män skall uppnå samma rättigheter i samhället. Pornografin formar föreställningar om sex och samlevnad och utgör idag sexualundervisning för mycket unga konsumenter där utbudet blivit allt grövre i meningen att den är mycket våldsam mot kvinnor. Debutåldern för att se på porr är idag i Sverige för pojkar mellan elva och tolv år och det finns inte någon kunskap hur bruk av pornografi som finns idag kommer att påverka framtiden för den unga konsumenten eller samhället.

Hatbrott är ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och strider mot principen om alla människors lika värde. Under de senaste åren har det uppmärksammats att män näthatar kvinnor på ett sätt som saknar motstycke. Hatet är präglat av hot om våld och framför allt sexuellt våld. Detta är förutom ett ojämställdhetsproblem ett problem för demokratiutveckling i ett land när en grupp hotar en annan grupp i syfte att få den att stå tillbaka av rädsla för sitt eget eller anhörigas hälsa och liv. Det har förts på tal, av bland annat svenska CEDAW-nätverket (Kvinnokonventionen), att kvinnor som grupp skall få samma juridiska skydd som lagen om hets mot folkgrupp ger personer eller folkgrupp som utsätts för brott där motivet t.ex. är hudfärg, sexuell läggning eller trosbekännelse (Brottsbalken 16 kap 8§).

När jag läste i tidningen att flera män i Norrbotten köper kvinnors kroppar för att ha sex undrar jag hur de tänker. Tänker de om kvinnorna som sexuellt frigjorda och starka? Kvinnor som vill tjäna pengar och gör sina egna val. I verkligheten kan inget vara längre från sanningen. Istället är det kvinnor som ofta är utsatta för människohandel, de har inte sällan tidigare utsatts för sexuella övergrepp och en del lider av psykisk ohälsa. Ni som köper kvinnor, jag känner er säkert, kanske till och med tycker om er. Skämmes ta mig fan!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!