Prognosen: Så blir arbetsmarknaden 2020

Arbetsmarknadsutsikterna ser ljusa ut för Norrbotten, det visar prognosen för 2020 som Arbetsförmedlingen gjort i samarbete med 500 företag i Norrbotten. ”Vi kan sudda ut bilden av att Norrbotten är i krisläge”, menar arbetsförmedlingschef Daniel Nilsson.

10 december 2019 14:53

I juni och december varje år redovisar Arbetsförmedlingen nya siffror över länets situation. Arbetsförmedlingens prognos för 2020 och 2021 tyder på en fortsatt stark arbetsmarknad men visar samtidigt på en ekonomisk försvagning och en minskad efterfrågan på arbetskraft.

Prognosen presenterades hos Arbetsförmedlingen i Luleå under tisdagen, och bygger på intervjuer med närmare 500 privata arbetsgivare inom samtliga branscher i länet.

I dagsläget är de största utmaningarna på arbetsmarknaden bristen på utbildad arbetskraft. Man ser också en utmaning för utrikesfödda då etableringsfrågan är ett stort problem.

– Det är ett tufft läge för dem, får de inte jobb blir de utanför, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Boden och Luleå.

De flesta som drabbas av detta är utrikesfödda kvinnor med kort utbildning. Här krävs vuxenutbildningar och subventionerade anställningar för att lösa problemet, enligt Arbetsförmedlingens rapport.

För att undvika långtidsarbetslösheten jobbar man för att personer inte ska vara utanför arbetsmarknaden i två år eller mer. Arbetsförmedlingen gör stora investeringar för att försöka minska långtidsarbetslösheten i länet.

De yrken som har störst brist på arbetskraft finns inom sjukvården, teknik, IT och byggbranschen.

– De flesta jobb tillsätts av personer som redan har jobb, säger Daniel Nilsson.

Privata arbetsgivare vill expandera och är positivt inställda, visar arbetsmarknadsundersökningen.

Ytterst få kommuner i Norrbotten förväntas öka sin befolkning fram till 2030 och i Pajala är situationen mest kritisk, med en uppskattad befolkningsutveckling på omkring -15 procent.

– Sysselsättningen bromsas in och det finns inte arbetskraft att rekrytera, menar Daniel Nilsson.

Under 2020 beräknar Arbetsförmedlingen att arbetslösheten i Sverige kommer att stiga från 6,8 procent till 7,2 procent, och under 2021 beräknas arbetslösheten stiga till 7,4 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Isabella Röger