Ny rapport: Fortsatt svårt att rekrytera

Småföretagarna har borden fulla samtidigt som det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. "De enkla jobben måste komma tillbaka", säger Jenny Frank, Företagarna Norrbotten.

14 juni 2019 14:41

De senaste året har småföretagarnas konjukturindikator ökat för Norrbotten, även om länet ligger långt under riksgenomsnittet. Nästan alla företag vill växa men tvingas tacka nej till uppdrag på grund av bristen på personal. Det visar statistik från Småföretagsbarometern 2019.

– Man har en framtidstro och är positiv. Men företagare generellt är extremt positiva, så i Norrbotten är man kanske något mindre positiv än på andra ställen, säger Jenny Frank, regionsamordnare på Företagarna Norrbotten.

På listan över hur samtliga läns företagare uppfattar konjukturen är Norrbotten på en fjärde placering från botten.

– Det är en fortsatt stark konjuktur men sen kan man se att den mattas av. Man hittar inte rätt personal utifrån det man söker.

För att lyckas tror hon att flera delar i samhället måste bli bättre på att samarbeta för att människor ska vilja leva i Norrbotten och inte bara se det som en tillfällig arbetsplats.

– Vi vill inte ha det här fly in, fly out som är i Kiruna där man bara jobbar men inte beskattas i den kommunen. Vi vill ju ha folk som väljer att bo här.

Hon säger att det är upp tilll både invånarna och kommunerna att skapa en sådan atmosfär för att besöksnäringen ska fortsätta växa.

– Vi har en fantastisk vacker region. Vi har en enorm skärgård, fjäll om man åker upp på Kirunasidan och naturområden i Tornedalen – sånt som får personer i Sverige att välja att flytta till Norrbotten. Den här nidbilden av att det bara är jägare och hembränt, det är den man vill slå sönder. Vi har så mycket mer i dag än bara råvaruindustrin som bidrar till en levande region.

I veckan kom även Arbetsförmedlingen med en ny rapport om att det kommer komma 120 000 nya jobb samtidigt som arbetslösheten ökar. Allt fler unga inrikes födda är sysselsatta men att det är avgörande för arbetslivet att utrikes födda börjar jobba.

– Ur ett nationalpolitiskt perspektiv måste det bli lättare att rekrytera arbetskraftinvandring. Det behöver vi jobba med och förenkla de reglerna så vi kan rekrytera den kompetens vi behöver från hela världen.

Framför allt tror hon att det handlar om jobb inom digitalisering och automatisering, som it-ingenjörer och programmerare.

– Nu om Northolt kommer byggas kommer man ju anställa 2 000 personer och då kommer man dammsuga upp ganska mycket på arbetsmarknaden i vår region till Västerbotten, samtidigt som sådana här stora etableringar gör att vi syns. Västerbotten och Norrbotten är ju ändå sammanlänkade och Skellefteå är inte så långt härifrån.

Jenny Frank säger att företagen borde se över vilka arbetsuppgifter med spetskompetens som finns och som inte kräver en högre utbildning, för att snabbare kunna slussa ut folk i arbetslivet.

– De enkla jobben måste komma tillbaka till arbetsmarknaden. I dag är det sådan konkurrens på arbetsmarknadskontext. Lönebildningen blir väldigt hög och många företag rekryterar från varandra vilket inte skapar en god stämning bland företagen. Jag tänker att företagen måste våga rekrytera lite nytt och ta tid att titta på sitt företag och organisera för att göra lite enklare jobb.

Hon tror också att det skulle behövas fler korta utbildningar och skolor som kan hjälpa företagen med lärlingar och ger eleverna en chans att få en fot in.

– Om man har ett arbetslagt lärande då skulle man kunna ha två dagar teori och tre dagar praktik så att man snabbt kommer ut och får kontakt med arbetsgivare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!