Köttigt pris till Råneåbonden

Bergqvist lantbruk i Böle, Råneå, har utsetts till årets nötköttsföretag 2019. "En ära att få priset", säger Benny Bergqvist.

8 november 2019 10:36

Det är Lantbrukarnas riksförbund (LRF) i Norrbotten som utsett Bergqvist lantbruk till årets nötköttsföretag. På gården i Böle finns 130 tjurar som går i lösdrift och företaget investerar löpande i stallmiljön – vilket resulterar i friska djur.

– En ära att få priset! Resan är lång mellan fröet som sätts i jorden till dess att maten ligger på tallriken, och vi bönder står för en stor del av den resan. Därför känns det bra att få extra uppskattning för den tid och engagemang som krävs för att få fram mat, säger Benny Bergqvist, som driver gården som gått i arv i familjen i generationer.

Benny Bergqvist menar att norra Sverige lämpar sig väl för djuruppfödning. Det kalla klimatet gör att parasiter och skadeinsekter håller sig på en låg nivå jämfört med varma länder. Djuren håller sig friskare och användandet av växtskyddsmedel i odlingen kan hållas nere.

Råneåbonden har satsat på moderna byggnader, exempelvis huserar kalvarna numera i en kall lösdrift.

– Sedan vi satte kalvarna i ett kallt stall har de hållit sig friskare. Under vinterhalvåret har vi kall och torr luft här, och då misstrivs bakterierna, konstaterar Benny Bergqvist.

Kalvarna har fått en dubbelt så stor yta som den lagstadgade, har en djupströbädd – och golvvärme.

– Jag har en anställd, Anna Grunditz, som har stor del i att vi har så välmående djur. Hon har ett fantastiskt ”djuröga” och kan upptäcka saker som vi andra missar, säger Benny Bergqvist, som också framhåller insatserna från föräldrarna Bengt och Bodil som fortfarande hjälper till på gården.

Fakta

LRF:s motivering lyder: " De har en djuruppfödning som drivs av kvalitet framför kvantitet, med tydliga mål och noggrann uppföljning. Bergqvist Lantbruk har visat att det går att få en lönsam verksamhet med den bästa djurhållningen i fokus.”

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jessica Tervaniemi