Norrbotniabanan skapar nya möjligheter

"Kompetens kommer vara det viktigaste godset på Norrbotniabanan", skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Sverige 16 februari 2021 06:01
Detta är en ledarkrönika. NSD:s ledarredaktion är socialdemokratisk och bildar opinion för arbetarrörelsens grundvärderingar.

Det är viktigt att komma ihåg att samtidigt som vi har en allvarlig situation på arbetsmarknaden till följd av pandemin så finns det stora möjligheter. 

Vi har en särskilt positiv utveckling här i norra Sverige, med omfattande investeringar i många företag och nya verksamheter. Det här är företag som bidrar både till den gröna omställningen och till fler jobb. De kommer att behöva rekrytera många nya medarbetare.

 

Jag gör många arbetsplatsbesök runt om i Sverige, nu för tiden digitalt. Så fort jag åker utanför storstadsområdena är det så tydligt att kompetensbrist är den stora utmaningen. Hur ska vi få hit kvalificerade medarbetare för att utveckla våra verksamheter? Hur kan vi skola om människor till de jobb som behövs och finns här? 

Att vi har ett utbildningsutbud som matchar kompetenskraven är förstås avgörande, men också att människor kan ta sig till jobbet på ett snabbt och pålitligt sätt. Tänk om Norrbotniabanan nu hade varit på plats! Då hade den som blivit uppsagd i Luleå snabbt och smidigt kunnat ta tåget till ett nytt jobb i Skellefteå och vice versa.

 

Det var ett strategiskt misstag av den borgerliga regeringen att stoppa projektet när de tillträdde 2006. Men dagens socialdemokratiskt ledda regering har högre ambitioner när det gäller den svenska järnvägen. Det ska ske en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska skyndas på. 

Att vi har fungerande transportinfrastruktur är viktigt för att förbättra möjligheterna till jobb, regional utveckling, tillgänglighet och en hållbar tillväxt i norr. 

 

Det är mycket som talar för att kompetens kommer vara det viktigaste godset på Norrbotniabanan. Med smidiga och betydligt kortare restider blir det lättare att nå en större arbetsmarknad, såväl för den som jobbar som för arbetsgivare som behöver anställa. Dessutom innebär det större möjligheter att ta del av varandras utbildningar, kulturutbud, nöje och shopping, och att mötas i vardagen!

Nu har arbetet med att ta fram en ny nationell plan inletts och regeringen kommer att lämna en infrastrukturproposition till riksdagen under våren. 

När vi investerar i samhällsbygget rustar vi Sverige starkt och hållbart för framtiden – vi skapar jobb, hopp och framtidstro!

                                                                

Eva Nordmark

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Krönika

Olov Abrahamsson: Investera Sverige ur krisen

Blogg

Bloggen minns 2020 - del 20

Ledare

Ledare: Eneroth levererar bra grejer