Arbetarkvinnorna drabbas särskilt hårt av pandemin

"Farsoten har blottat samhällets sköra punkter", skriver Sonia Ericstam, jurist vid LO-TCO Rättsskydd.

"Farsoten har blottat samhällets sköra punkter", skriver Sonia Ericstam, jurist vid LO-TCO Rättsskydd.

"Farsoten har blottat samhällets sköra punkter", skriver Sonia Ericstam, jurist vid LO-TCO Rättsskydd.

Foto: TT/NSD Arkiv

Ledarkrönika2021-03-22 06:01
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Pandemivåren blev till pandemihöst och nu har det gått ett år. Jag är trött på att läsa krönikor om pandemin och att skriva om den. Men jag fortsätter, för strömmen av nya vinklar är strid. 

När farsoten sköljer över samhället, eller sprider ut sig som kluster snarare, blottar den dess sköra punkter. Utöver lidande, död och tristess har den fört i ljuset sådant som annars inte ofta når nyhetsrubriker. Inte minst missförhållanden inom äldrevården, som visat sig vara välfärdens sorgebarn. 

Den som jobbar inom äldrevården har ett av Sveriges vanligaste jobb. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, är de yrken som flest personer i landet är anställda som undersköterska inom hemtjänsten, hemsjukvården och äldreboende. Det är de som befinner sig längst där nere, på lönetrappan. Av dem som har dessa yrken är över 90 procent kvinnor. 

LO:s ledning uppmärksammade i en debattartikel (DN 4/3) att kvinnor i LO-yrken, dit Sveriges vanligaste yrken hör, drabbats särskilt hårt både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt av pandemin. 

Villkoren för denna grupp på arbetsmarknaden förtjänar uppmärksamhet även efter pandemin.

För dem som jobbar inom Sveriges vanligaste yrken är den fysiska kontakten, som vi alla under det senaste året uppmanats att undvika, en förutsättning för utförandet av arbetsuppgifterna. 

Inom dessa grupper har vaccineringen nu kommit långt, vilket är en seger. 

När vaccindoserna rullades ut på vägarna i EU i slutet av december var det något av ett julmirakel. Det är inte ovanligt att det tar ett decennium från labbstadiet till att ett vaccin godkänns och kan börja användas. 

Vaccineringen pågår nu i Sverige precis som i resten av världen, men flaskhalsen som sinkat takten är mängden tillgängligt vaccin. 

Nu larmar Sveriges kommuner och regioner, SKR, om att Sveriges vaccinmål, att alla över 18 år ska erbjudas vaccin före halvårsskiftet, inte kommer att uppfyllas. Anledningen är minskade leveranser.

Det finns dock fler orosmoln på himlen än antalet tillgängliga vaccindoser. Snart ska alla i arbetsför ålder vaccineras. Om det blir krångligt att vaccinera sig, och om det förutsätter ett par lediga halvdagar som innebär inkomstförlust, finns det risk att vissa väljer bort vaccineringen. 

Därför är förslaget som LO, PTK och Svenskt Näringsliv lagt fram om att möjliggöra vaccinering på arbetsplatsen bra. 

Att vaccinera sig är en solidaritetshandling, sägs det ibland. Nu är det dags att visa solidaritet med dem som behöver rätt förutsättningar för att kunna vaccinera sig.