Zara Leghissa (S) debuterade i riksdagens talarstol

Skillnaderna i arbetsvillkor blev tydliga under pandemin.

Ledarbloggen 20 oktober 2022 08:13

Under onsdagen gjorde Zara Leghissa, undersköterska och nyvald S-riksdagsledamot från Boden, sin debut i riksdagens talarstol. Det skedde i riksdagens allmänpolitiska debatt.

Leghissa tog chansen att lyfta en fråga som är viktig för många med arbetaryrken – sjukförsäkringen och vikten av ett rättvist karensavdrag.

"Det här är otroligt viktigt för väldigt många som arbetar i Sverige idag. Vi socialdemokrater har konstaterat att karensavdraget är orättvist och skapar ojämlikhet. Många människor har inte möjligheten att arbeta hemifrån och det ska inte påverka ens ekonomi negativt. En trygg och rättvis sjukförsäkring kännetecknar ett starkt samhälle", framhöll Zara Leghissa (S).

Under valrörelsen utlovade Socialdemokraterna även "en miljardreform för att förändra karensavdraget och öka rättvisan för alla som inte kan jobba hemifrån". 

"Så som avdraget är utformat i dag slår det hårdast mot alla de arbetare som varje dag går till jobbet och som aldrig kan jobba hemifrån. De yrkesgrupper som inte kan arbeta på distans vid exempelvis en lättare förkylning straffas ekonomiskt, samtidigt som det också är en hälsorisk. Att gå till jobbet sjuk kan göra att ett sjukdomstillstånd förlängs eller att skador förvärras. Dessutom finns risk för att man smittar sina kollegor, som också behövs för att samhället ska gå runt. Det är dags att komma till rätta med det orättvisa karensavdraget", skrev Socialdemokraterna i ett pressmeddelande 22 augusti.

Tanken var att S-reformen skulle sjösättas under den nu stundande mandatperioden, alltså före 2026. Men hur det blir nu – efter regeringsskiftet – är högst oklart. 

Det hör inte till högerpartiernas prioriterade frågor att rusta upp sjukförsäkringen. Den nämns bara i luddiga och till intet förpliktigande ordalag i det så kallade Tidöavtalet (uppgörelsen mellan SD, M, KD och L).

Det finns emellertid goda skäl för Socialdemokraterna att fortsätta driva frågan i riksdagen och peka på de uppenbara orättvisorna. Det finns massor av människor i LO-yrken som inte har möjlighet att jobba hemifrån när de är snuviga, hostiga och småkrassliga – undersköterskor, buss- och tågförare, butiksbiträden, byggnadsarbetare, skogsarbetare, elektriker med flera. Listan kan göras lång.

Samtidigt har det – icke minst under pandemin – utvecklats allt fler metoder för tjänstemän och akademiker att kunna sköta sina arbetsuppgifter från ett hemmakontor, vilket gör att dessa grupper inte behöver nyttja sjukförsäkringen i lika hög utsträckning som exempelvis handelsanställda, lagerarbetare, barnskötare, ekonomibiträden och lokalvårdare.

Skillnaderna i arbetsvillkor har blivit större och synligare. Möjligheten till hemarbete är i allra högsta grad en klassfråga.

Därför finns det verkligen skäl för Zara Leghissa och övriga 106 ledamöter i den socialdemokratiska riksdagsgruppen att agera och synliggöra problemen. Karensavdraget slår snett och orättvist. 

Ämnen du kan följa