Veteranerna samlas i Fackföreningarnas Hus

Ledarbloggen har ännu en gång träffat arbetarrörelseveteranerna som varje fredagsmorgon samlas för att diskutera politik och samhällsfrågor i Fackföreningarnas Hus i Luleå. Fr v Runo Vikström, Peter Sköld, Kjell Mickelsson, Staffan Ek, Sten Fors, Heino Wahter, Kjell Öström, Sören Hedman och Gösta Norberg.
Ledarbloggen har ännu en gång träffat arbetarrörelseveteranerna som varje fredagsmorgon samlas för att diskutera politik och samhällsfrågor i Fackföreningarnas Hus i Luleå. Fr v Runo Vikström, Peter Sköld, Kjell Mickelsson, Staffan Ek, Sten Fors, Heino Wahter, Kjell Öström, Sören Hedman och Gösta Norberg.

Tanken med cirkeln är densamma som när den drog igång 1961, att diskutera samhällsfrågor i kamratliga former med ett öppet sinne.

Ledarbloggen 17 november 2023 09:15

Under fredagsmorgonen har jag besökt Fackföreningarnas Hus på Nygatan 3 i Luleå. Där träffade jag gruppen med arbetarrörelseveteraner som varje vecka träffas för att diskutera aktuella fackliga och politiska frågor.

Det sker inom ramen för en studiecirkel hos ABF (Arbetarnas bildningsförbund) som varit verksam ända sedan 1961, alltså hela 62 år! 

Av naturliga skäl har gruppens sammansättning förändrats under decenniernas lopp. Gamla medlemmar har gått bort – bland andra de lokala S-profilerna Sven Köhler, Gustaf Sundström, Folke Bladfors, Sten Wallo och Björn Pettersson. 

Samtidigt har nya krafter tillkommit i veterangänget. Ett av de senaste tillskotten är Kjell Öström, som under många år forskat och varit en viktig röst i debatten kring regionala utvecklingsfrågor.

Tanken med cirkeln är dock i princip samma som 1961, att diskutera samhällsfrågor i kamratliga former med ett öppet sinne.

Idag bidrog jag med en inledning om opinionsläget i svensk politik. Sedan blev det – som alltid i den här gruppen – ett långt och frimodigt meningsutbyte om alltifrån arbetsmarknadspolitik till nyíndustrialiseringen i norra Sverige.

Ledarbloggen fick ta del av några hundra år av samlad erfarenhet och kunskap från politik, fack, akademi och folkrörelsearbete, vilket inte är en dålig start på en arbetsdag.

Ämnen du kan följa