Sluta svartmåla Sverige!

Det är en vinstlott att födas och få växa upp i ett land som Sverige.

Ledarbloggen 6 juni 2022 07:01

Under de senaste åren är det många som beskrivit Sverige som ett land i förfall, på väg mot systemkollaps alternativt att bli ett U-land. Men Sverige är och förblir ett av världens främsta länder. 

I rapporten "Bortom verklighetsbilden", som getts ut av partipolitiskt obundna tankesmedjan Futurion, har medieprofessorn Jesper Strömbäck gjort en sammanställning av hur Sverige står sig i internationella jämförelser. 

Strömbäck har gått igenom 50 globala index och rankningar. Tabellen på sidan 25 i rapporten är talande. Sverige rankas regelmässigt som ett av världens tio mest framstående länder, i sex rankningar som det bästa landet i världen. 

Det handlar om alltifrån demokrati, pressfrihet och jämställdhet till social rättvisa och inkludering till företagsklimat, innovationskraft och konkurrenskraft till miljö och hållbar utveckling.

Omvärldens syn på Sverige har inte heller förändrats under de senaste åren. I Nation Brands Index, ett internationellt analysverktyg, är Sverigebilden stadig. 

Precis som tidigare anses svenskarna vara hårt arbetande och ärliga, och Sveriges klimatarbete rankas högt. Landet Sverige associeras med begrepp som modernt, högteknologiskt, framåttänkande, utvecklande och ambitiöst – inte grov brottslighet och gängskjutningar som man kan tro när man lyssnar på vissa högerpolitiker.

Det betyder inte att det saknas samhällsproblem i dagens Sverige. Alla människor har det inte bra. Det finns sociala bekymmer, gängkriminalitet, utanförskap, ensamhet och bakgårdar även i det svenska folkhemmet. Men svartmålningen av Sverige saknar grund.

2006 beskrev den brittiska tidningen the Guardian Sverige som "det mest framgångsrika samhälle världen någonsin skådat". Det gäller än.

Det är inte utan orsak som Sverige toppar Good County Index (GCI), en undersökning bland 149 av världens länder. De områden där Sverige är utmärkande – och där Sverige anses bidra särskilt för en positiv utveckling för planeten och mänskligheten – är inom hälsa och välmående, klimatfrågor och kultur.

I grund och botten har Sverige en väl fungerande samhällsmodell. Det som kännetecknar Sverige (ett konkurrenskraftigt näringsliv, generell välfärd, en välutbyggd offentlig service, kollektivavtal, ansvarsfulla fack och arbetsgivare, en positiv syn på frihandel, hög IT-mognad, hållbarhetstänkande med mera) är framgångsfaktorer i den globala konkurrensen.

Det är alltjämt en vinstlott att födas och få växa upp i ett land som Sverige. Moder Svea har anledning att sträcka på sig och känna sig stolt även denna nationaldag, 6 juni 2022.

"Jag kommer i alla sammanhang att med kraft brännmärka dem som talar illa om Sverige", sa Göran Persson (statsminister 1996-2006) en gång i tiden. 

Brännmärkning är att gå några steg för långt. Men det finns skäl att reagera starkt och invända skarpt mot eländesbeskrivningarna och skräckpropagandan på insändarsidor och i sociala medier. Sverige är ett bra land. 

Kommentera
Ämnen du kan följa