Senfärdigheten skadar sjukvården i Malmfälten

Den politiska långbänken riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser.

Ledarbloggen 10 september 2022 06:49

Det har länge stått klart att sprickbildningen från gruvbrytningen i Kiruna kommer att påverka även sjukhuset i staden. Före valet 2018 presenterade därför den dåvarande rödgröna regionledningen en tidsplan för bygget av ett nytt sjukhus (beslut 2019, projektering 2021, byggstart 2022 och invigning 2026).

Det blev emellertid maktskifte i regionhuset 2018 och ganska snabbt stod det klart att det nya styret (Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Centerpartiet) saknade en egen plan för sjukhuset i Kiruna. Frågan hamnade istället i den politiska långbänken.

Under lång tid hände i princip ingenting. Först 2021 – under det tredje året av mandatperioden – kom ett besked om att Region Norrbotten och LKAB skulle göra en förstudie av ett nytt sjukhus i Kiruna.

Arbetet kringgärdades emellertid redan från början av stort hemlighetsmakeri. Allmänheten har inte fått kännedom om prislappen, hur stort sjukhuset ska vara, var det ska ligga eller vilka funktioner det ska rymma.

Det föranledde den vanligtvis stillsamme vänsterpartisten Glenn Berggård att rikta skarp kritik mot regionledningen i början av mars 2021. Han lämnade ett möte i regionstyrelsen i protest mot allt hymlande, vilket är en högst förståelig reaktion.

Sjukhusbygget är inte regionrådens privata angelägenhet. Det är en angelägenhet för alla skattebetalare i Norrbotten och i Malmfälten i synnerhet. Därför hade det varit rimligt med så mycket transparens som det bara är möjligt.

Men istället har det varit locket på. De enda beskeden som kommit med jämna mellanrum har varit att arbetet med förstudien pågår. Allting har varit höljt i dunkel och politiska dimridåer.

Nu är det bara att konstatera att det gått en hel mandatperiod – fyra år – utan att det skett någonting. Det bidde inte ens en tummetott. Det bidde ingenting.

Nu står det dessutom klart att denna senfärdighet riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser i Kiruna. Under fredagen gick LKAB ut med ett dramatiskt pressmeddelande. Sprickbildningarna från gruvverksamheten börjar redan påverka det nuvarande sjukhuset, vilket innebär att verksamheter kan behöva flytta till andra temporära lokaler.

Med facit i hand: Det hade varit bra om den rödgröna tidsplanen hade fått fortsätta att gälla även efter valet 2018. Då hade saker och ting varit annorlunda nu.

Ämnen du kan följa