Rör inte skyddsombuden!

Det finns inga rimliga skäl att montera ned en väl fungerande modell på svensk arbetsmarknad.

Nya arbetsmarknadsministern Johan Pehrson (L) gör bäst i att hålla tassarna borta från skyddsombuden.

Nya arbetsmarknadsministern Johan Pehrson (L) gör bäst i att hålla tassarna borta från skyddsombuden.

Foto: Christine Olsson/TT

Ledarbloggen2022-10-26 05:55

Idag, onsdag 26 oktober, är det Skyddsombudens dag. Det är ett tillfälle att uppmärksamma skyddsombuden och deras betydelse för att skapa drägliga arbetsmiljöer.

Skyddsombuden har en central roll i arbetslivet. På uppdrag av sina arbetskamrater har de som uppgift att värna om löntagarnas säkerhet och hälsa. Det är ett system som i alla stycken fungerar bra och medverkar till att Sverige ligger i den globala framkanten när det gäller arbetet med arbetsmiljöfrågor.

Men det finns ändå de vill som rasera denna väl fungerande modell. Alla partier i det nya regeringsunderlaget (SD, M, KD och L) vill, som man uttrycker det, "avpolitisera arbetsmiljöarbetet".

"Samtliga partier i regeringsunderlaget vill se en nyordning där den fackliga kopplingen blir svagare. Både när det gäller regionala och lokala skyddsombud", skriver tidningen Arbetet, som gått igenom partiernas riksdagsmotioner, i en artikel 16 september.

Det är oroande signaler som bör bekymra såväl arbetarnas LO som akademikernas Saco och tjänstemännens TCO. Högerpartiernas snack om att skyddsombuden "politiserar arbetsmiljöarbetet" bygger på myter, fördomar och direkt okunnighet om vad facket gör och är.

Skyddsombuden ägnar sig inte åt partipolitik. Deras uppgift är att hjälpa anställda och arbetsgivare med allt som har med arbetsmiljö att göra. Det kan handla om kränkande särbehandling, mobbning, buller, för hög arbetslastning eller andra bekymmer på jobbet.

Därför finns skäl att markera tydligt mot alla högeridéer om att montera ned denna fina institution på svensk arbetsmarknad.

Nya arbetsmarknadsministern Johan Pehrson (L) och den styrande koalitionen gör bäst i hålla tassarna borta från skyddsombuden. De gör stora – ibland direkt livsviktiga – insatser på våra arbetsplatser runt om i hela landet varje dag.