Nu finns även en facklig SSU-klubb i Norrbotten

Henrik Martinsson, Handels, är ordförande i den nya SSU-klubben.

Den fackliga SSU-klubben grundades vid ett Zoom-möte under tisdagskvällen.

Den fackliga SSU-klubben grundades vid ett Zoom-möte under tisdagskvällen.

Foto: SSU Norrbotten

Ledarbloggen2023-12-20 08:30

Under tisdagskvällen träffades en grupp unga LO-medlemmar i Norrbotten via det digitala mötesverktyget Zoom för att bilda en ny SSU-klubb. 

Klubben, som fick namnet SSU LO-facken Norrbotten, vänder sig till ungdomar som ingår i något av LO:s 14 medlemsförbund. 

I styrelsen för den nybildade klubben ingår Henrik Martinsson, Handels (ordförande), Jessica Larsson, Handels (kassör) samt ledamöterna Ammi Lindvall, Kommunal, Victor Eriksson, IF Metall, och Christoffer Bergstrand, Byggnads.

Det är ett välkommet tillskott i klubbfloran hos SSU Norrbotten. Under de senaste åren har SSU fått många nya medlemmar på länets högstadie- och gymnasieskolor. Men det finns också ett stort värde för SSU att nå fler yrkesverksamma ungdomar.

De politiska samtalen blir rimligen bredare, mer verklighetsförankrade och mindre teoretiska när de rymmer unga röster även från landets arbetsplatser.

För SSU är det också något en överlevnadsfråga. 

"Om inte SSU klarar av att företräda Sveriges arbetarungdomar måste LO bilda ett eget ungdomsförbund", hotade dåvarande LO-basen Arne Geijer redan på SSU-kongressen 1967. Han såg en fara för att SSU var på väg att släppa sin förankring i arbetslivets vardag.

Det blev startskottet för en storsatsning på rekrytering av unga fackliga medlemmar till SSU. Under 1970-talet bildades det fackliga SSU-klubbar runtom i landet, inklusive Norrbotten. Samtidigt gjorde LO och SSU en gemensam storsatsning på facklig-politisk utbildning – FUS (facklig ungdomsskola) i distrikten och VFU (veckokurs för facklig ungdom) vid förbundsskolan Bommmersvik. 

Det blev en väg in i fackligt och politiskt arbete för många ungdomar under 1970- och 1980-talen. Fler engagerade sig och är alltjämt aktiva i olika delar av arbetarrörelsen.

Därför är det bra att SSU nu tar nya initiativ i samma riktning och vårdar socialdemokratin karaktär som brett löntagarparti även bland de unga.

SSU har allt vinna på att stärka kontakterna med den fackliga rörelsen och att fler unga löntagare engagerar sig i ungdomsförbundet. Det gör att SSU bättre kan leva upp till sitt gamla epitetet som ”verklighetssynens ungdomsförbund”.