Linus Sköld (S) rasar mot Mats Persson (L)

Regeringen agerar både tondövt och osmart.

Ledarbloggen 18 november 2022 13:24

Under de S-ledda regeringarna 2014-2022 satsades stort på att bygga ut antalet utbildningsplatser vid högskolor, universitet, komvux, yrkeshögskolor och folkhögskolor. Det tillkom nästan 160 000 nya utbildningsplatser under S-perioden.

Fler fick chansen till ett kunskapslyft och därmed även förbättrade möjligheter att få jobb. 

Den nya maktkonstellationen (SD, M, KD och L) har emellertid en annan syn – särskilt på vuxenutbildningen. I statsbudgeten för 2023 genomför regeringen och Sverigedemokraterna en kraftig nedskärning av antalet utbildningsplatser. Omkring 30 000 platser vid komvux-, yrkeshögskole- och folkhögskoleutbildningar försvinner mellan 2022 och 2023.

"För Norrbotten kommer det här att innebära negativa konsekvenser för människors möjlighet att utbilda sig. I och med alla de nya jobben som uppkommer med den gröna omställningen, behöver människor kunna omskola sig för att kunna ta de arbetstillfällen som växer fram. Behoven av kompetent arbetskraft är enorma och de kommer bara att öka", säger Linus Sköld (S), Älvsbyn, riksdagsledamot tillika ledamot i riksdagens utbildningsutskott.

Neddragningen rimmar dessutom illa med den tidigare S-regeringens stora reform – omställningsstudiestödet som trädde i kraft 1 oktober.

Det nya stödet har inrättats för att ge arbetare och tjänstemän möjligheter till vidareutbildning och omskolning när arbetsmarknaden förändras och gamla arbetsuppgifter försvinner i spåren av automatisering, digitalisering, robotisering och annan teknikutveckling.

Många har också visat intresse för det nya stödet. Sedan 1 oktober har mer än 14 000 personer ansökt om omställningsstudiestöd för att höja sin kompetens och för att kunna möta alla förändringar i arbetslivet.

I det läget, när fler vill och behöver utbilda sig, är det verkligen ingen smart politik att dra ned på ambitionerna i utbildningspolitiken.

Till detta ska läggas att det är oklokt att spara på både arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning i ett läge när Sverige är på väg in i en lågkonjunktur.

"När det är lågkonjunktur på arbetsmarknaden så ska det vara högkonjunktur i utbildningssystemen", sa alltid kloke Allan Larsson (legendarisk AMS-chef 1983-1989 och finansminister 1990-1991).

Filosofin var lika enkel som genial. Det är bra att människor använder perioder av arbetslöshet för att förkovra sig, höja sin kompetens och delta i en utbildning istället för att bara gå sysslolösa.

Linus Sköld beskriver regeringen och Sverigedemokraterna som "tondöva". Det är det minsta man kan säga.

Det är dumt av både konjuktur-, arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiska skäl att dra ned på vuxenutbildningen. Ständig kompetensutveckling – det livslånga lärandet, som den tidigare regeringen talade om – är nyckeln för att människor inte ska slås ut från arbetslivet. 

Kommentera
Ämnen du kan följa