Läkarna sågar regionstyret i Norrbotten

Det behövs en ny och bättre personalpolitik i Region Norrbotten.

Ledarbloggen 8 september 2022 08:01

I senaste numret av Läkartidningen uppmärksammas läget inför söndagens regionfullmäktigeval i Norrbotten. 

Tidningen konstaterar att succén för Sjukvårdspartiet inte tycks bestå och pekar på den regionala opinionsmätningen, som presenterades i NSD och andra norrrbottniska medier häromveckan.

Enligt mätningen backar Sjukvårdspartiet med hela 22 procentenheter samtidigt som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet går framåt. Det innebär att det mycket väl kan bli maktskifte i Region Norrbotten. 

I artikeln finns också en viktig förklaring till raset för regionrådet Kenneth Backgård (SJVP) och hans parti. Det jäser av missnöje bland personalen.

Både Norrbottens Läkarförening och Sylf (Sveriges Yngre Läkares Förening) i Norrbotten ger underkänt till det nuvarande regionstyret.

"Man har prioriterat ekonomin helt och hållet och haft en oförmåga att se hur viktiga medarbetarna är för att få sjukvården att fungera", säger Gunilla Engström, läkarföreningens ordförande.

"Omställningen kan mycket väl ha varit rimlig. Men sättet den har gjorts på har varit bedrövligt. Det har varit ett toppstyre som skapat ett jättemissnöje, både bland chefer och medarbetare", säger Julius Breimer, SYLF.

Samma kritik har länge hörts även från Vårdförbundet, som organiserar sjuksköterskorna, och Kommunal, som företräder undersköterskorna i Region Norrbotten. Förbunden upplever att regionen inte lyssnat på personalens krav och synpunkter. Att det finns en brist på delaktighet för fotfolket. 

Det är givetvis mycket allvarligt i ett läge när Region Norrbotten behöver bli en mer attraktiv arbetsgivare och locka till sig fler läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och annan personal för att klara de växande behoven av vård och omsorg i alla delar av länet. Då går inte att slarva med personalpolitiken på det sätt som skett under de senaste åren.

I Läkartidningen säger oppositionsrådet Anders Öberg (S) att han vill ha en diskussion med medarbetarna och de fackliga organisationerna om vad som behöver göras på både kort och lång sikt. Och det är den enda rimliga slutsatsen för ansvarskännande sjukvårdspolitiker i det här läget. Det behövs bättre dialog mellan politiker, chefer och personal.

Det måste vara en högprioriterad fråga för en ny regionledning att få till stånd nya samverkans- och utvecklingsavtal med samtliga berörda personalorganisationer.

Oavsett vem som sitter i regionstyrelsen är det ingen lätt sak att styra en jättekoloss som Region Norrbotten med cirka 6 500 anställda, en omsättning på snart nio miljarder kr och viktiga samhällsverksamheter i länets samtliga 14 kommuner. Grunden för att det ska funka och bli bra är emellertid alltid personalen.

En schysst personalpolitik, som gör att folk trivs på jobbet och har vettiga arbetsförhållanden, handlar ytterst om att värna kvaliteten i vården. Medborgarna får bättre sjukhus, hälsocentraler och folktandvård när de anställda är nöjda med sin arbetssituation.

Därför behövs en ny och bättre personalpolitik i Region Norrbotten. Dagens situation är ohållbar.

Ämnen du kan följa