HBT-S samlas till kongress

Sex ombud från Norrbotten deltar vid kongressen i Stockholm.

27-28 maj samlas HBT-Socialdemokrater, en av socialdemokraternas sidoorganisationer, till sin tionde ordinarie kongress i Stockholm.

27-28 maj samlas HBT-Socialdemokrater, en av socialdemokraternas sidoorganisationer, till sin tionde ordinarie kongress i Stockholm.

Foto: HBT-S

Ledarbloggen2023-05-25 11:00

27-28 maj samlas HBT-Socialdemokrater, en av Socialdemokraternas sidoorganisationer, till sin tionde ordinarie kongress i Stockholm.

40 medlemsvalda ombud kommer att behandla propositioner, motioner, ny politisk plattform, val av ny styrelse och sedvanlig formalia. 

Från Norrbotten, som är landets näst största distrikt efter Stockholm, deltar sex personer.

"Vi från Norrbotten kommer bland annat att fokusera på vikten av att det samhällsbygge som blir följden av den gröna omställningen i norr tar stor hänsyn till mångfald, solidaritet och inkludering", skriver HBT-S Norrbotten i ett pressmeddelande.

Kongressen kommer att diskutera och behandla ungefär 20 motioner. Ämnena handlar om allt från rent interna rutiner och regelverk via transpersoners kroppsliga autonomi och psykisk ohälsa bland unga till frågan om värdmödraskap och en garanterad hbtq-certifierad hemtjänst och hemsjukvård.

Vid den senaste kongressen beslutades också att förbundet ska byta namn till HBTQ+Socialdemokrater – ett beslut som enligt stadgarna måste tas på två efter varandra följande kongresser. 

"Nu är det alltså dags för det andra beslutet innan vi förhoppningsvis får ett nytt och ännu mer inkluderande namn", framhåller HBT-S Norrbotten.

Den som är intresserad av kongressen kan följa den via förbundets hemsida eller sociala medier.