Förenta Nationerna är värda att fira

Utan FN skulle världen bli en sämre plats.

Det har betydelse att världens länder samlas och försöker samsas inom ramen för FN-systemet.

Det har betydelse att världens länder samlas och försöker samsas inom ramen för FN-systemet.

Foto: Eduardo Munoz/TT

Ledarbloggen2021-10-24 08:01

Idag, 24 oktober, är det FN-dagen. Det betyder att det gått 76 år sedan FN-stadgan trädde i kraft i spåren efter all död och förintelse under andra världskriget. 

Den som vill kan naturligtvis hitta många fel och brister i FN-systemet. Men det är det vi har för att försöka skapa en civiliserad och fredlig samexistens mellan jordens folk.

Som Dag Hammarskjöld (FN:s generalsekreterare 1953-1961) så klokt uttryckte saken: ”FN har inte skapats för att föra mänskligheten till himlen utan för att rädda den från helvetet.”

Det har ett värde att det finns ett forum världens länder samlas och samtalar med varandra – och där också små länder kan ta plats och göra sina röster hörda.

Även ett litet land som Sverige kan göra avtryck i världssamfundet. Agda Rössel (världens första kvinnliga FN-ambassadör) såg till att jämställdhet och kvinnors rättigheter blev frågor på FN:s dagordning. Ingvar Carlsson var en pådrivare för FN:s barnkonvention. Margot Wallström uppmärksammade hur ­kvinnor drabbas i krig och konflikter. Jan Eliasson slet hårt som fredsmäklare. Mer än 80 000 svenskar har deltagit i FN:s fredsbevarande operationer.

Helt klart spelar också FN en viktig roll på många områden. Här följer fem exempel:

▪ Flyktingorganet UNHCR finns på plats med tält, mat, vatten, kläder, filtar och hjälp i Syrien, Jemen och andra konflikthärdar.

▪ Världsorganisationen WHO har medverkat till att helt utrota smittkoppor på planeten och till att nästan helt utrota förekomsten av polio. De senaste åren har WHO även gjort stora insatser att sprida kunskap om covid-19 i hela världen.

▪ FN:s organ för katastrofhantering och koordinering (UNDAC) är en del av det internationella beredskapssystemet och bistår varje år hundratusentals människor som drabbas av naturkatastrofer.

▪ FN-kampanjerna för rent vatten har gett resultat. 1981-1990 fick mer än en miljard människor tillgång till säkert dricksvatten för första gången i sina liv. År 2002 hade ytterligare 1,1 miljarder människor fått rent vatten.

FN medverkar – trots alla sina fel, brister och skavanker – till att göra världen en smula bättre och mänskligare.