Facken gör tummen ned för budgeten

Ledarbloggen sammanfattar några av de fackliga kommentarerna till statsbudgeten.

Britta Lejon, ST, Therese Svanström, TCO, Johan Lindholm, Byggnads, Veronica Magnusson, Vision, Malin Ragnegård, Kommunal, och Åsa Fahlén, Sveriges Lärare, hör till dem som har synpunkter på statsbudgeten.

Britta Lejon, ST, Therese Svanström, TCO, Johan Lindholm, Byggnads, Veronica Magnusson, Vision, Malin Ragnegård, Kommunal, och Åsa Fahlén, Sveriges Lärare, hör till dem som har synpunkter på statsbudgeten.

Foto: ST/TCO/Byggnads/Johanna Jansson/Kommunal/Sveriges Läare

Ledarbloggen2023-09-20 12:46

Under onsdagen presenterade finansminister Elisabeth Svantesson (M) statsbudgeten för 2024. 

De fackliga organisationerna är dock inte imponerade. Budgeten får ett milt uttryckt ljumt mottagande bland berörda fack.

Kommunalarbetareförbundet är starkt kritiskt mot att regeringen inte tillskjuter mer pengar till kommuner och regioner.  

"Finansministern säger att regeringens budget ska undvika en välfärdskris. Låt mig uppmärksamma finansministern på att krisen redan är här. Budgeten kommer inte i närheten av att täcka de hål som finns. Att lämna vår gemensamma välfärd åt sitt öde är ett svek mot medborgarna och riskerar den långsiktiga kompetensförsörjningen", säger Malin Ragnegård, ordförande för Kommunal

Även akademikernas Saco reagerar mot att regeringen inte satsar mer på välfärdssektorn. 

"Utrymmet för effektiviseringar är för länge sedan förbrukat. Neddragningar försämrar välfärdens kvalitet och arbetsmiljön för alla medarbetare. Därför måste vi diskutera indexering av statsbidragen", säger Håkan Regnér, chefsekonom hos Saco.

En liknande reaktion kommer från tjänstemannaförbundet Vision.

"Förväntningarna på äldreomsorgen, vården och skolan växer för varje år men finansieringen följer inte med. Med dagens tuffa ekonomiska läge riskerar välfärden att inte klara sitt uppdrag.  När förutsättningarna saknas måste politikerna vara tydliga med vad som ska prioriteras bort", säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Men det är inte bara den ogina behandlingen av kommuner och regioner som väcker facklig kritik. Byggnadsarbetarförbundet saknar initiativ för att få fart på bostadsbyggandet i Sverige. 

"Att inte genomföra en enda åtgärd för att öka antalet byggstarter i närtid, samtidigt som branschen står inför sin största kris på decennier. Det är under all kritik", säger Byggnads ordförande Johan Lindholm

Lindholm och Byggnads efterlyser bland annat ett återinfört investeringsstöd och förmånligare bygglån.

Lärarfacket konstaterar för sin del att 5,5 miljarder kr inte räcker för att täcka behoven i skolväsendet.

"För att stoppa nedskärningarna krävs betydligt mer", säger Åsa Fahlén, förbundsordförande för Sveriges Lärare.

Fahlén beskriver en "ohållbar situation som riskerar att leda till att fler lämnar skolans yrken och att fler elever slås ut".

Till kritikerna sällar sig också tjänstepersonernas TCO som efterlyser en mer aktiv klimatpolitik.

"Att regeringen lägger pengar på billigare bensin när vi befinner oss i ett klimatnödläge är oroande. Regeringen uppger själva att budgeten inte kommer leda till att klimatmålen uppnås. Att vi klarar klimatomställningen är avgörande för vår framtida välfärd, tillväxt och en hög sysselsättning. Kom igen regeringen, växla upp!", manar Therese Svanström, ordförande för TCO

ST, som organiserar många statsanställda tjänstepersoner, menar att "snålheten bedrar visheten". Förbundet vänder sig emot att regeringen lägger en generell besparing på ett stort antal myndigheter och högskolor, utan att ange på vilket sätt verksamheterna ska bli effektivare. 

"Att tvinga myndigheter att klara sig med allt mindre pengar utan att göra avkall på själva uppdraget är att be om att få problem i kärnverksamheterna. Det kommer drabba såväl medborgare som våra statligt anställda medlemmar, som får sämre förutsättningar att göra ett bra jobb", säger ST:s förbundsordförande Britta Lejon.

                                                                                                 *  *  *

Läs gärna också NSD:s ledarsida för fler kommentarer om statsbudgeten och andra heta politiska frågor. Det är även möjligt att följa NSD:s ledarskribenter och krönikörer via Facebook.