Det har gått 500 år sedan Gustav Vasa utsågs till kung

Det är inte oproblematiskt att fira Gustav Vasa.


Tusenkronorssedeln med Gustav Vasa blev ogiltig efter den 31 december 2013. Gustav Vasa, som utsågs till Sveriges kung 6 juni 1523, förblir dock en centralgestalt i Sveriges historia.

Tusenkronorssedeln med Gustav Vasa blev ogiltig efter den 31 december 2013. Gustav Vasa, som utsågs till Sveriges kung 6 juni 1523, förblir dock en centralgestalt i Sveriges historia.

Foto: Bertil Ericson / TT

Ledarbloggen2023-06-06 07:01

6 juni 1523 – för prick 500 år sedan – utsågs Gustav Vasa till kung för Sverige. Det brukar beskrivas som grundandet av det land som vi idag känner som nationalstaten Sverige.

Att fira Gustav Vasa som person är dock inte oproblematiskt. Moderna historiker brukar peka på att han var hänsynslös och använde sig av brutala metoder. Det förekom att han förvisade eller avrättade personer som ansågs hota hans ställning. Men det som skedde under befrielsekriget 1521-1523 – när Gustav Vasa drev ut danskarna ur landet och själv tog ledningen och makten – har en mycket stor betydelse för Sveriges utveckling. 

Gustav Vasa är och förblir därför en centralgestalt i svensk historia, vilket det också finns skäl att påminna och tala om denna nationaldag 6 juni 2023. 

Hans tid som regent markerar trots allt början på en ny era för Sverige och de första kliven på vägen till en starkare stat och en mer enhetlig nationell identitet.

Men dagens nationaldagsfirande bör framför allt användas för att hylla de värden som kännetecknar Sverige 2023. Demokratin. Välfärdssamhället. Jämställdheten. Samförståndet på arbetsmarknaden. Hållbarhetstänkandet.

Sverige har så klart sin beskärda del av bekymmer, sociala problem och elände. Men i grund och botten har Sverige en väl fungerande samhällsmodell.

Det är inte utan orsak som Sverige toppar Good Country Index (GCI), en undersökning bland 149 av världens länder. De områden där Sverige är utmärkande – och där Sverige anses bidra särskilt för en positiv utveckling för planeten och mänskligheten – är inom hälsa och välmående, klimatfrågor och kultur.

Även i Nation Brands Index, ett internationellt analysverktyg, är Sverigebilden stadig och positiv. Mest positiv är bilden av Sverige när det gäller jämlikhet, samhällsstyre och hur attraktivt landet är att bo, arbeta och investera i.

I världen associeras Sverige alltjämt med begrepp som modernt, högteknologiskt, framåttänkande, utvecklande och ambitiöst – inte med grov brottslighet och gängskjutningar som man kunde tro när man lyssnade på vissa högerpolitiker under fjolårets valrörelse.

I princip varje år ligger Sverige dessutom i topp när det gäller innovationskraft i Europa och världen.

Intressant är också rapporten "Bortom verklighetsbilden", som tagits fram av partipolitiskt obundna tankesmedjan Futurion och medieprofessorn Jesper Strömbäck.

Strömbäck har gått igenom 50 globala index och rankningar. Tabellen på sidan 25 i rapporten är talande. Sverige rankas regelmässigt som ett av världens tio mest framstående länder, i sex rankningar som det bästa landet i världen. 

Det handlar om alltifrån demokrati och pressfrihet till social rättvisa och inkludering, vidare till företagsklimat, konkurrenskraft och miljöpolitik.

Kort sagt: Det finns mycket att glädja sig åt och att vara stolt över under nationaldagsfirandet 2023 – oavsett vad vi tycker och tänker om Gustav Vasa och hans historiska roll. 

Sverige är ett fint land!