Asbest dödar omkring 100 svenskar varje år

Trots förbuden fortsätter asbest att vara ett stort arbetsmiljöproblem.

"Det är dags att städa upp EU:s arbetsmarknad från skitföretagare som sätter Europas arbetstagares liv på spel", säger Europaparlamentarikern Johan Danielsson (S).

"Det är dags att städa upp EU:s arbetsmarknad från skitföretagare som sätter Europas arbetstagares liv på spel", säger Europaparlamentarikern Johan Danielsson (S).

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Ledarbloggen2021-10-19 11:10

Användningen av asbest totalförbjöds i Sverige redan 1982, för snart 40 år sedan. Sedan 2005 finns dessutom ett förbud inom hela EU (Europeiska unionen).

Men fortfarande – 2021 – fortsätter asbest att skörda mängder av människoliv i Sverige och Europa. Uppskattningar pekar på att asbest tog hela 90 000 personers liv i EU 2019, enligt Europaparlamentarikern Johan Danielsson.

Det finns nämligen kvar en massa hälsofarlig asbest i hela vårt samhälle. Det kan vara i din lägenhet, i dina barns skola, på äldreboendet eller i andra byggnader som uppfördes före förbudet mot asbest. 

Enbart i Sverige beräknas det varje år dö omkring 100 personer i asbestsrelaterade sjukdomar. Vissa yrkesgrupper – som byggnadsarbetare eller fastighetsskötare – är extra hårt drabbade och mer exponerade för riskerna.

Det är också bakgrunden till EU:s nya asbestsdirektiv och de skärpningar som diskuteras i Europaparlamentet den här veckan. Bland annat har Johan Danielsson och S-gruppen drivit på att sänka gränsvärdena.

"Vi fick en majoritet för våra krav att gränsvärdet ska sänkas till en hundradel av dagens. Det betyder i praktiken att ingen asbest kan hanteras utan skyddsutrustning", säger han i en intervju med tidningen Byggnadsarbetaren.

Vidare vill han och parlamentet ha en bättre efterkontroller vid asbestsanering och ett register där uppgifter om förekomst av asbest i byggnader läggs in.

Det är välkomna och viktiga initiativ. Tyvärr finns mängder av oseriösa företag som helt struntar i omsorgen om de anställdas hälsa och inte bryr sig ett dugg om farorna vid asbestsanering. Byggnadsfacket rapporterar regelbundet om sådana fall.

Både EU och de nationella myndigheterna måste därför skärpa kontrollen och ställa tuffare krav. Eller som Johan Danielsson uttrycker saken i klartext: "Det är dags att städa upp EU:s arbetsmarknad från skitföretagare som sätter Europas arbetstagares liv på spel."