Anna Hallbergs arbete bär frukt

Den tidigare regeringen bäddade för toppmötet i Luleå.

I samband med sitt besök i Washington i oktober 2021 passade Sveriges dåvarande handelsminister Anna Hallberg (S) på att bjuda in sin amerikanska kollega Gina Raimondo till Luleå.

I samband med sitt besök i Washington i oktober 2021 passade Sveriges dåvarande handelsminister Anna Hallberg (S) på att bjuda in sin amerikanska kollega Gina Raimondo till Luleå.

Foto: Sveriges ambassad i USA

Ledarbloggen2023-05-29 14:35

I början av oktober 2021 åkte Sveriges dåvarande handelsminister Anna Hallberg (S) till Washington för att träffa sin amerikanska kollega Gina Raimondo.

I samband med besöket bar hon med sig en bit grönt stål som gåva till Raimondo och president Joe Bidens administration. Plus berättelsen om den gröna omställningen och nyindustrialiseringen i norra Sverige. Hon beskrev det som sker i Boden, Skellefteå, Kiruna, och Gällivare. Hur det skapats tillväxtkraft och framtidstro i bygder som tidigare var hårt drabbade av arbetslöshet och utflyttning.

Under besöket passade Hallberg även på att bjuda in Raimondo till Luleå. Och nu – under tisdag och onsdag – kommer inte bara Raimondo utan även USA:s utrikesminister Antony Blinken samt ett stort gäng svenska ministrar och EU-höjdare till Luleå för ett toppmöte.

Därmed kan man också säga att Hallberg och den tidigare socialdemokratiska regeringen har bäddat väldigt bra för den nya regeringen.

Hallbergs efterträdare som handelsminister – Johan Forssell (M) – pekar helt riktigt på att mötet i Luleå blir en av de mest betydelsefulla samlingarna under Sveriges halvår som ordförande i EU. 

"En stark transatlantisk relation är avgörande för svensk ekonomi, välstånd och säkerhet. Handels- och teknikrådet mellan EU och USA har på kort tid blivit en viktig plattform för att fördjupa samarbetet med USA i kritiska framtidsfrågor. Att det fjärde ministermötet inom TTC hålls i Sverige utgör en av de viktigaste händelserna under det svenska EU-ordförandeskapet. Mötet i Luleå är också ett utmärkt tillfälle att visa upp svensk innovation och spetskompetens när det gäller den gröna och digitala omställningen", säger Forssell.

(Förkortningen TTC står Trade and Technology Council som är ett gemensamt forum för att diskutera handelsfrågor mellan EU och USA.)

Det råder heller ingen tvekan om att utrikeshandeln har stor betydelse för Sverige. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Totalt motsvarar varu- och tjänsteexporten cirka 45 procent av Sveriges BNP (bruttonationalprodukt). 

Den sysselsätter omkring 1,5 miljoner människor i landet. Enbart i Norrbotten finns ungefär 34 000 arbetstillfällen som är direkt eller indirekt beroende av exporten.

Därför spelar handelsrelationerna mellan EU och USA (som är Sveriges största exportmarknad utanför Europa) en central roll för hur det går med jobb och utveckling i Sverige. 

Det är ingen överdrift att beskriva utrikeshandeln som själva basen för jobb, företagande och välfärd i vårt land. Om det går bra för LKAB, SSAB och andra exportföretag så är det också bra för Sverige.