17 mars är alltid kollektivavtalets dag

Kollektivavtalssystemet är bra för både löntagare och företagare.

Kollektivavtalsmodellen gör Sverige till ett tryggare, bättre och mer stabilt samhälle.

Kollektivavtalsmodellen gör Sverige till ett tryggare, bättre och mer stabilt samhälle.

Foto: Christine Olsson/TT

Ledarbloggen2022-03-17 13:59

Idag har mina flöden på Facebook och Twitter fyllts av fackliga företrädare och politiker som påminner om att 17 mars alltid är kollektivavtalets dag.

"Hurra för kollektivavtal! Den svenska modellen med kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare ger oss en unik styrka. Den ger trygghet för arbetstagare och stabila långsiktiga förutsättningar för företag att investera i och utveckla sin verksamhet", skriver till exempel arbetsmarknadsminister och tidigare TCO-basen Eva Nordmark på Twitter.

För löntagarna innebär det förmåner som längre semester, ersättning från arbetsgivaren vid föräldraledighet, en tjänstepension som står för en stor del av den totala pensionen samt hjälp och stöd vid omställning.

Men även för arbetsgivarna innebär kollektivavtalen stora fördelar. 

"De skapar förutsägbarhet, ordning och reda samt sätter en enhetlig standard för de anställningsvillkor som gäller inom olika branscher. Ett kollektivavtal kan också bidra till att öka ett företags attraktivitet på arbetsmarknaden och stärka varumärket ur ett arbetsgivarperspektiv", säger Edgar Einar Humlin, förhandlingschef hos Almegaförbundet TechSverige och med tjugo års erfarenhet som arbetsgivarföreträdare, i en intervju på Almegas hemsida.

Därför finns det också väldigt starka skäl för både löntagare, företagare och politiker att slå vakt om´att den svenska kollektivtalsmodellen. Den skapar en stabilitet och ett samtalsklimat på arbetsmarknaden som är till nytta och glädje för oss alla.

Det skulle bli betydligt mer stök, bök och konflikter om arbetskraften och företagen var oorganiserade. Kollektivavtalen gör att det finns en grundtrygghet för alla och likvärdiga spelregler för alla delar av näringslivet