Malmporten är ett måste för regionen

Birgitta Ahlqvist, ordförande för Luleå hamn AB, skriver regelbundet i NSD.

Krönika 14 november 2019 03:50
Detta är en ledarkrönika. NSD:s ledarredaktion är socialdemokratisk och bildar opinion för arbetarrörelsens grundvärderingar.

Det som hänt i Luleå den senaste tiden är sorgligt och gör att man lätt kan bli deprimerad. Ingen kan väl undvika att känna frustration och förtvivlan av allt det vi fått läsa om i media, men kom ihåg inga stora upptäckter och förbättringsarbeten förverkligas utan svårigheter och misstag och om vi bara sitter och är missnöjda och  klagar och väntar på att något bättre ska komma kan vi få sitta i åratal. 

Nu gäller det att se ljust på framtiden och hitta nya vägar att nå bra utveckling för Luleå och regionen.

Luleå hamn är idag Sveriges största bulkhamn och en av Sveriges fem CORE hamnar utsedd av EU 2011. Vi har fyra bogserbåtar, sex hamndelar och en järnvägsdel i vår ägo. Det kan tyckas att vi har allt på den ljusa sidan men så är det inte, vi tacklas också av svårigheter och misslyckanden.

Som ni säkert läst har vår nya bogserbåt "Vilja" kört på grund, ingen stor sak men ändå inte bra. Vår farled och hamnbassäng är inte vad den varit. Den blir grundare och grundare och smalare och smalare, vilket gör att fartyg och även våra bogserbåtar som går på 6 meters djup har svårt att ta sig fram.

Vi har fått flytta om bojarna närmare varandra i farleden eftersom jordmassor rasar ner och gör den smalare. Tack vare Sjöfartsverkets välvilja kan vi dock med vissa svårigheter fortsätta ta emot de större fartygen, men så här kan det inte fortsätta, då har vi ingen hamn om tio år.

Projektet Malmporten som innebär fördjupning och breddning av farleden, men även nya kajer och ny hamnplan har vi jobbat med sedan 2011. Projektet finns med i regeringens infrastrukturplan för 2018-2028 och vi har fått en miljödom som gäller fram till maj 2028. 

Statliga pengar finns reserverade och EU-stöd hoppas vi kunna ta emot när vi sätter i gång arbetet, men trots detta kämpar vi med att få fram ytterligare medel till det tre miljarder dyra projektet. Vår övertygelse är att Malmporten är ett måste för Luleå hamn, därför fortsätter vi trots svårigheter, arbeta mot vårt mål, en modern djuphamn för näringslivet i norr.

Luleå hamn  ska vara en hållbar länk till världen, inte bara för järnmalm och stålindustri utan också för nyetableringar som är på gång i regionen. När Malmporten är genomförd kan vi ta in tre gånger så stora fartyg som idag. Transporterna blir 40 procent billigare och miljöutsläppet minskas med 40 procent. 

Vi är optimister och tror på en bra framtid för Luleå och regionen, därför fortsätter vi kämpa för genomförandet av Malmporten och dess projektstart 2024.

Läs mer!

Råneåborna rasar efter borttagna busslinjerna: "Nu nedmonteras kollektivtrafiken"

Råneåborna rasar efter borttagna busslinjerna: "Nu nedmonteras kollektivtrafiken"

Pendlaren Tommy Larssons buss hem till Kalix blir indragen 11 december • "Det är inte acceptabelt"

Pendlaren Tommy Larssons buss hem till Kalix blir indragen 11 december • "Det är inte acceptabelt"
Visa fler
Ämnen du kan följa