Vi måste tro på framtiden och våga satsa

Birgitta Ahlqvist (S) är ordförande för Luleå Hamn AB.

Gästkrönika 21 januari 2021 06:01
Detta är en ledarkrönika. NSD:s ledarredaktion är socialdemokratisk och bildar opinion för arbetarrörelsens grundvärderingar.

Vi är fortfarande inne i en pandemi, men vi får inte fastna i ett krisläge, utan våga se framåt.

På 1970-talet bereddes nya stora landytor genom att ta upp massor från havsbotten utanför Vitfågelskär för att ge Stålverk-80 plats i Luleå. Det var ett riskfyllt projekt som många i efterhand kallade för misslyckat eftersom Stålverk-80 stoppades. 

Idag kan vi säga att det blev lyckat. På den platsen skeppar idag LKAB ut sin malm och här finns en stor industri- och hamnverksamhet. 

 

Under mina dryga 20 år i Luleå Hamn har vi också vågat satsa. 

Vi har slagit samman Luleå Hamn med Luleå Bogserbåtsbolag, till ett helägt kommunalt bolag, Luleå Hamn AB. Vi har lagt ut Victoriahamnen på koncession till Shorelink, för att göra det enklare och billigare för våra kunder. Idag möter de bara en aktör i hamnen, tidigare var det flera och därmed mycket väntetid.

Vi har köpt in två nytillverkade isbrytande bogserbåtar, Viscaria och Vilja. Vilja drivs med hybriddrift. Vi har gjort det möjligt för kryssningsfartygen att gå in i Södra hamnen, för att turisterna lättare ska kunna besöka city.  

Vi har också sett till att våra tre bogserbåtar vid Strömören kan nyttja fjärrvärme i stället för diesel när de ligger vid kaj och vi håller på att bygga landel till de större fartygen som anländer Victoriahamnen – viktiga miljöprojekt.

 

Under 2011 utsåg EU Luleå Hamn till corehamn, den nordligaste av Sveriges fem corehamnar, vilket betyder att vi ingår som en del i EU:s transeuropeiska transportnät. 

Det innebär stora fördelar för oss bl.a rätten till EU stöd när det gäller utveckling av hamnen exempelvis har Malmporten fått 40 miljoner kr i stöd till förstudier och projektering.

 

Mycket har vi vågat satsa på, dock inget så stort som Malmporten, ett infrastruktur- och samhällsprojektprojekt i miljardklassen, som jag hoppas vi ska ro i land under 2021.

Malmporten är Sveriges största farledsprojekt och drivs i samverkan med Trafikverket, Sjöfartsverket och Luleå Hamn AB/ Luleå kommun.

Det ingår i den nationella infrastrukturplanen som regeringen antagit för 2019-28. Ett projekt som skapar tillväxtmöjligheter i hela bottenviken och som innebär muddring, nya djupkajer med landområden. Malmporten är också en viktig del i den gröna omställningen –  bland annat minskar CO2-utsläppen  med 40 procent.

 

I dessa tider när samhället får utstå svåra prövningar är det viktigt att vi vågar tro på utveckling och framtida lösningar.

Vi får inte tappa fokus på framtiden och endast lösa det akuta.

Läs mer!

På väg mot nya hamnen: "Det är bara att sätta sig i rymdskytteln"

Norrbottens Affärer
Luleå
På väg mot nya hamnen: "Det är bara att sätta sig i rymdskytteln"

Här är planen för att bygga LKAB:s nya industripark i Luleå

Här är planen för att bygga LKAB:s nya industripark i Luleå
Visa fler
Ämnen du kan följa