Statsministerns fråga är befogad

"Vilket pris är M och KD beredda att betala?", undrar Ida Karkiainen (S), riksdagsledamot från Haparanda.

"Vilket pris är M och KD beredda att betala?", undrar Ida Karkiainen (S), riksdagsledamot från Haparanda.

"Vilket pris är M och KD beredda att betala?", undrar Ida Karkiainen (S), riksdagsledamot från Haparanda.

Foto: Riksdagen

Gästkrönika2021-03-23 06:01
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Är demokratin under hot om det blir ett maktskifte i Sverige? Så uttryckte sig visserligen inte statsministern i SVTs program 30 minuter, men debatten efteråt har handlat om den något tillspetsade frågeställningen. 

Borgerliga opinionsbildare har kallat det ”ovärdigt” av statsministern. 

Det statsministern tog upp var frågan om vilka eftergifter Moderaterna är beredda att göra om de tänker regera med stöd av Sverigedemokraterna. 

Det är inte ovärdigt – det är en befogad fråga med tanke på vilka frågor SD:s företrädare driver. Eller vad sägs om att avskaffa public service, ta bort presstödet, att lägga ner institutioner såsom Brottsförebyggande rådet, Sida och jämställdhetsmyndigheten samt minimera Sveriges engagemang i FN. 

Kommuner får inte hissa regnbågsflaggor, anställda tvingas till obligatoriska handskakningar och till biblioteken är enbart svenska medborgare välkomna. 

Sett till uttalanden så har Sverigedemokraternas företrädare hyllat både Orban och Trump, kallat islam för att vara en avskyvärd religion och Black Lives Matter för en kriminell svenskfientlig pöbel. 

För att inte tala om det hat och hot som förekommer i Sverigedemokraternas kommentatorsfält på sociala nätverk. Och som ett brev på posten ser vi hur antalet anmälda brott med hatbrottsmotiv har ökat på senare år, särskilt när det gäller främlingsfientliga, rasistiska och antisemitiska motiv. Sett i en helhet är det självklart oroande för vår liberala demokrati.

Omvärlden oroar också. Under senare år har antalet demokratier i världen minskat. Det handlar inte (för det mesta) om kupper och att störta demokratier med våld. Utan det är genom en gradvis nedmontering av civilsamhälle, media och institutioner som demokratin urholkas.

Trots att Sverige har en djupt rotad demokrati så har utvecklingen lett till att även vi ser över skyddet för några av vår demokratis beståndsdelar. Det pågår en grundlagsutredning just nu som tittar på hur vi kan förstärka domstolarnas oberoende och det faktum att Sveriges demokrati kan avskaffas på nio månader om det vill sig riktigt illa. Hade vi inte varit oroliga, hade ingen utredning tillsatts. Men hur mycket vi än försöker skydda kommer en politisk majoritet alltid att kunna åstadkomma förändringar.

Därför är den stora frågan som många väljare vill ha svar på: vilket pris är Moderater och Kristdemokrater beredda att betala för att regera med hjälp av Sverigedemokraterna? 

Kommer ni att försvara demokratin i Sverige eller är den förhandlingsbar?