Europa ska återbyggas i gröna former

"I norra Sverige händer så mycket att man får gnugga sig i ögonen", skriver EU-parlamentarikern Erik Bergkvist (S), Umeå.
"I norra Sverige händer så mycket att man får gnugga sig i ögonen", skriver EU-parlamentarikern Erik Bergkvist (S), Umeå.

"I norra Sverige händer så mycket att man får gnugga sig i ögonen", skriver EU-parlamentarikern Erik Bergkvist (S), Umeå.

Gästkrönika 6 april 2021 06:01
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En ny långtidsbudget har nyligen klubbats i EU och det innebär starten på en ny programperiod. Nu vet vi alltså vilken budget EU har att röra sig med nästkommande sju år och också vad medlemsländerna kan söka pengar för. 

Den här gången är långtidsbudgeten historisk för till budgeten kopplas ett återhämtningspaket på 800 miljarder euro som ska hjälpa till i återhämtningen av EU:s ekonomi under den rådande coronapandemin. 

 

Återhämtningspaketet är både grönt och solidariskt. Det är utformat på ett sätt som innebär att även de länder med lägst BNP ska ges möjlighet att komma ur lågkonjunkturen. 

EU-ländernas ekonomier är så pass sammanvävda att vi måste resa oss tillsammans för att lyckas. 

 

För att ta del av pengarna måste varje land skicka in en plan för hur de planerade investeringarna ska bidra till en grön omställning och digitalisering. 

Sverige har möjlighet att få upp till 30 miljarder kronor. Det är mycket pengar, samtidigt som de inte räcker så långt om de sprids ut alltför mycket.

 

Om jag fick önska är det främst två saker jag gärna skulle se att pengarna går till. 

Det första vore att snabba på bredbandsutbyggnaden för att alla samhällen i norr snart ska få bredband. Är det något vi lärt oss av pandemin är det vikten av fungerande teknik och bra uppkoppling. I norr är avstånden långa, och även utan pandemi är det tidskrävande att färdas. 

Det andra jag skulle vilja se är att 5G byggs ut ordentligt, även i glesare områden. Det hänger dessutom ihop med bredbandsutbyggnaden då 5G-masterna knyts ihop med bredband. 

 

Europa ska återbyggas grönare. I norra Sverige händer så mycket att man får gnugga sig i ögonen. Här ser vi början på den gröna industriella revolutionen. 

Vi ser nya gröna stålindustrier, batterifabriker för elbilar, vätebränsleceller för fartyg, vindkraftsutbyggnad, biobränslen och utveckling av eldrivna flygplan. 

Det sker idag i norra Sverige, men även i norra delar av Finland och Norge. Det är på riktigt det som sker nu, det är inte någon enstaka etablering. Vi talar om tiotusentals nya jobb, bostäder, service och infrastruktur. 

Vi kommer se hur flyttningen börjar gå mot norr och hur framtidstro stärks. Det kommer krävas mycket jobb, idag saknas både människor och viss kompetens, men hårt arbete har aldrig avskräckt tidigare. 

 

Det här är på riktigt. Sverige och Europa ställer om för klimatet och här uppe i norr tar vi täten och visar vägen. 

Det är inte glest här uppe, det är istället gott om plats för utveckling och expansion!

Ämnen du kan följa