Ett ljus i den mörka tunneln

Leif Mettävainio, aktiv i fackförbundet Kommunal, ger sin syn på saker och ting.

Leif Mettävainio, Luleå, aktiv i fackförbundet Kommunal, skriver regelbundet på sidan 2 i NSD.

Leif Mettävainio, Luleå, aktiv i fackförbundet Kommunal, skriver regelbundet på sidan 2 i NSD.

Foto:

Gästkrönika2020-05-27 06:01
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om ensamheten, vår tids utmaning, som jag tidigare skrivit om i mina krönikor, känns aktuellt speciellt i dessa coronatider.

När jag besöker den lokala livsmedelsbutiken slås jag av det stora antalet kunder som är rejält över 70+ åldern. De gör sina inköp ensamma. Jag slås också av de korta avstånden mellan kunderna. 

Är det så att många av våra äldre inte har någon från de yngre generationerna som bryr sig om och hjälper dem? Har vi så många förvirrade äldre som vandrar runt bland butikshyllorna utan den minsta vetskap om att det härjar en smitta över hela världen som fått namnet Corona?

När jag tar bussen till jobbet i Gammelstad via hållplatsen på Smedjegatan i Luleå ser jag ofta yngre personer i kön till bussen som står och köar alldeles för tätt. Ibland påpekar jag det åt dem. 

Vi bor på samma planet. Pandemin drabbar alla, en del mer en del mindre. Budskapet och rekommendationerna tycks inte ha nått alla. Det behövs helt klart mer ”folkvett” som vår statsminister Stefan Löfven brukar påpeka.

Det känns bra att jobba i hemtjänsten och vara en av dem som fungerar som en hjälpande hand och vara ljuset i den mörka tunneln som ensamheten för med sig under coronakrisen. Anhöriga följer myndigheternas rekommendationer och håller sig borta från brukarna. 

Hemtjänsten är för många av brukarna deras enda kontakt med omvärlden. Fast det räcker inte. Systemet bör göras om. Mer resurser till våra äldre! Det skulle mildra ensamheten och ge välfärdsarbetarna i hemtjänsten möjlighet att göra ett ännu bättre jobb. 

Myndigheternas rekommendationer leder just nu till att ensamheten ökar. Coronakrisen visar att det måste till ett omtag i politiken med mer, betydligt mer resurser till omsorgen av våra äldre.

Det har varit mycket snack och svek om hur och vilka skydd som ska användas inom äldreomsorgen. Jag är en stolt medlem och förtroendevald i fackförbundet Kommunal som tar fighten för medlemmarna. Arbetsmiljöfrågorna får stort utrymme i debatten tack vare Kommunal. Äntligen!

Regeringens och myndigheternas rekommendationer om hur vi ska bete oss för att hindra smittans spridning efterlevs som sagt inte fullt ut. Det är problematiskt. Och ibland blir konsekvenserna av råden från myndigheterna direkt ologiska.

Man kan notera som exempel att kassapersonal i butiker i många fall är bättre skyddade än hemtjänstens personal. Alla, precis alla, ska ha rätt till en bra arbetsmiljö såväl under som efter den pågående coronakrisen.

Tack för ordet!