Bristerna synliggörs i blixtbelysning

"Avskaffa karensavdraget permanent och för alla", manar LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio.

"Avskaffa karensavdraget permanent och för alla", manar LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio.

"Avskaffa karensavdraget permanent och för alla", manar LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio.

Foto: Olov Abrahamsson

Gästkrönika2021-03-30 06:01
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I förra veckan meddelade regeringen att det nu finns möjlighet för arbetsmarknadens parter att förhandla bort karensavdraget i sjukförsäkringen. Detta mot bakgrund av att Arbetsdomstolen bedömt att det redan idag finns lagligt utrymme att göra detta.

Detta kan vid en första anblick tyckas rimligt. Men det finns anledning att stanna upp och tänka efter ett varv till.

Avtalslösningar rörande vårt socialförsäkringsskydd riskerar nämligen att urgröpa grundläggande principer om en riskgruppsutjämning i hela försäkringskollektivet och att de försäkrade ska ha likvärdiga försäkringsvillkor.

När dessa grundläggande socialförsäkringsprinciper frångås och försäkringsskyddet blir beroende av olika gruppers förhandlingsstyrka kommer naturligtvis de som behöver försäkringsskyddet mest att tvingas betala det högsta priset för att förbättra försäkringsvillkoren. 

Det handlar om att de som har minst förhandlingsstyrka också har de högsta sjukdomsriskerna.

De arbetsmiljöforskare som fördjupat sig i frågan anser att ett avskaffande av karensavdraget inte enbart har positiva effekter på individnivå när det gäller att minska den skadliga sjuknärvaron, utan också på längre sikt är positivt för hela samhällsekonomin och folkhälsan. 

Principiellt sett bör därför de kortsiktiga kostnaderna för att minska eller lindra karenseffekten i sjukförsäkringen inte ensidigt bäras av löntagarna.

En stor brist med den avtalslösning som nu är aktuell är dessutom att den enbart rör sjuklönelagen och inte socialförsäkringsbalken och därför inte omfattar de arbetslösa, föräldralediga och de med osäkra tidsbegränsade anställningar – de som behöver det mest omfattas inte.

Pandemin har ställt bristerna i vår sjukförsäkring i blixtbelysning. Det har blivit så tydligt att karensavdraget är ett uttryck för en form av klasslagstiftning, som slår hårdast mot dem som står i frontlinjen i kampen mot Covid-19 och ser till att samhället fungerar och att medelklassen kan jobba hemifrån. 

Det handlar inte enbart om anställda i vård och omsorg utan också om handeln, taxibranschen, kollektivtrafiken, städare m.fl.

Riksdagen borde därför lägga undan förlegade tankar och prestige. Det är inte rimligt att vi som enda nordiska land ska ha en smittspridningsmekanism inbyggd mitt i vår sjukförsäkring. Det är ett viktigt samhällsintresse att minska den skadliga sjuknärvaron. 

Karensavdraget borde avskaffas permanent för alla. Detta ska inte finansieras genom att utsatta löntagare tvingas avstå löneutrymme i en förhandling.