Viktigt besked för Kiruna

Beslutet leder åt rätt håll och bör följas av fler liknande initiativ.

Mats Taaveniku (S), Kiruna, välkomnar civilminister Lena Mickos besked om de statliga ersättningsjobben.

Mats Taaveniku (S), Kiruna, välkomnar civilminister Lena Mickos besked om de statliga ersättningsjobben.

Foto: NSD Arkiv

Blogg2021-03-28 07:01

I veckan kom beskedet att regeringen gett Statens servicecenter i uppdrag att lokalisera delar av myndighetens verksamhet till Kiruna. Det handlar om minst 20 årsarbeten och är en del av Kirunapaketet som ska kompensera för jobben som gick förlorade när statliga Radiotjänst avvecklades.

Beslutet välkomnas av Socialdemokraterna i Kiruna.

"Efter bra samarbete mellan regeringen, våra norrbottniska riksdagsledamöter och oss på lokal nivå, fick vi nu ett glädjande besked. Det är ett bra och viktigt steg inför fortsättningen", säger Mats Taaveniku, gruppledare för S i Kiruna.

Även S-riksdagsledamot Ida Karkiainen, Haparanda, är nöjd.

"De statliga jobben är viktiga för arbetsmarknaden i Norrbotten. För oss socialdemokrater är det självklart att statens verksamheter ska finnas i hela landet och nånting som vi jobbar väldigt hårt för", säger Karkiainen.

Bra är också att civilminister Lena Micko (S) markerar att "regeringen är fast besluten att fortsätta arbetet för att stärka den statliga närvaron i hela landet.

Under mandatperioden 2014-2018 omlokaliserade den S-ledda regeringen en rad statliga verksamheter från Stockholm till andra delar av landet. Totalt handlade det om ungefär 2 000 statliga jobb. 

E-hälsomyndigheten flyttades till Kalmar, Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad, SCB:s säte till Örebro, familjerättsmyndigheten till Skellefteå och Polarforskningssekretariatet till Luleå. För att nämna några exempel.

Vidare byggdes det upp nya statliga servicekontor i flera kommuner, bland annat i Överkalix och Jokkmokk. Fler fick chansen till en personlig kontakt med staten och möjlighet att få hjälp med frågor kring deklarationen, föräldrapenningen, pensionsutbetalningarna och statliga blanketter.

Erfarenheterna av dessa omlokaliseringar och satsningar är genomgående goda. Det har varit lätt att få ny personal, rapporterade webbtidningen Altinget 25 oktober 2018

Till detta ska läggas att lokalhyrorna sannolikt är betydligt lägre än när myndigheterna låg på fina adresser i Stockholm city.

För en verksamhet som Polarforskningssekretariatet har det dessutom varit en stor fördel att hamna mitt i flödet av alla studenter och forskare vid Luleå tekniska universitet.

Därför finns ingen anledning för Micko och regeringen att tveka. Fler verksamheter kan och bör omlokaliseras. Med fördel borde till exempel delar av Naturvårdsverket kunna flyttas till Jokkmokk eller Kiruna, orter där myndigheten tycks ha stort intresse att påverka det lokala samhällslivet.

I sitt slutbetänkande häromåret pekade landsbygdskommittén på att det borde vara möjligt att omlokalisera så många som ytterligare 10 000 statliga arbetstillfällen.

Det framstår som en både rimlig och realistisk ambition inför framtiden.