Sverige är en innovationsstormakt

Sverige försvarar alltjämt förstaplatsen som det mest innovativa landet i EU.

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, och författaren Katrine Marçal var två av de medverkande under Industrirådets seminarium. Moderatorn Jon Forssell (i mitten av bilden) ställde frågorna.

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, och författaren Katrine Marçal var två av de medverkande under Industrirådets seminarium. Moderatorn Jon Forssell (i mitten av bilden) ställde frågorna.

Foto: Industrirådet

Blogg2021-03-22 14:16

Det är ingen överdrift att tala om Sverige som en innovationsstormakt, som skedde vid ett digitalt seminarium hos Industrirådet under måndagen. 

Sverige har ett bra innovationsklimat. År efter år ligger landet i topp i globala och europeiska innovationsindex.

Sverige försvarar till exempel förstaplatsen som det mest innovativa landet i EU sett till antalet ansökningar per invånare och är global tvåa efter Schweiz, enligt European Patent Offices (EPO:s) siffror för 2020.

Detta goda innovationsklimat ger nu resultat i form av Northvolts satsning i Skellefteå, H2 Green Steels investering i Norra Svartbyn, LKAB:s storstilade framtidsplaner och den gröna nyindustrialiseringen i norra Sverige. 

Förklaringarna finns i att Sverige har skickliga ingenjörer, bra grundforskning, gedigen erfarenhet av att bedriva processindustri och ett av världens bästa energisystem (även om det inte alltid låter så i en alltmer uppskruvad och polariserad politisk debatt).

Till detta ska läggas en regeringschef – Stefan Löfven – som prioriterar innovations- och industripolitiken högt.

Redan som nyvald S-ledare 2012 talade Löfven engagerat om innovationspolitiken. Ett av hans första beslut som statsminister efter regeringsskiftet 2014 blev också att tillsätta ett innovationsråd. Där samtalar politiker, fackfolk, företagsledare, entreprenörer och professorer regelbundet om idéer för att vässa det svenska innovationsklimatet.

”Korporativism”, muttrade Ulf Kristersson (M) när rådet tillsattes i februari 2015. Men det skadar verkligen inte att folkvalda, näringsliv och akademi pratar med varandra om vad som behöver göras för att utveckla Sverige. 

Det är av värde om det finns en samsyn kring vilka investeringar som behöver göras i forskning, kompetensförsörjning, infrastruktur, hur tillståndsprocesserna ska funka och annat. 

Sverige är litet land. Staten och kapitalet sitter i samma båt – tillsammans kan (och bör) de hjälpas åt. 

Innovationspolitiken kommer knappast att vara en huvudfråga i valrörelsen 2022. Men det borde den egentligen vara.

Ordet innovation kommer av latinets innovare, vilket betyder "att förnya" eller "åstadkomma något nytt". Att ständigt vårda och utveckla innovationsklimatet är således en av nycklarna till en bättre framtid för Sverige och landets industri.

Vi behöver "oppfinnarjockarnas" infall och idéer för att hitta nya vägar framåt.