Nytt uppdrag för Lundh Sammeli

Trygghetsberedningen får en viktig funktion i kampen mot kriminaliteten.

Fredrik Lundh Sammeli (S), Luleå, kliver in i den nya trygghetsberedningen.

Fredrik Lundh Sammeli (S), Luleå, kliver in i den nya trygghetsberedningen.

Foto: Jessica Gow/TT

Blogg2020-05-19 08:26

Riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, har fått ett nytt tungt uppdrag,

Lundh Sammeli, som sedan tidigare är ordförande i riksdagens justitieutskott och ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse, har utsetts till ledamot i den nystartade trygghetsberedningen.

Beredningen är en del av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten och består av representanter från samtliga riksdagspartier. Arbetet kommer att ledas av finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson (S).

"Trygghetsberedningen kommer att ha en central roll i det rättspolitiska arbetet och likt försvarsberedningen ha uppdraget att skapa långsiktighet i politiken och förutsättningarna för alla myndigheter i rättskedjan. Vi ska helt enkelt komma med underlag och förslag som kan förstärka tryggheten i vårt land och motverka brott, som håller över tid i svensk politik", säger Lundh Sammeli.

Han trycker bland annat på vikten av förstärka samhällets brottsförebyggande arbete. 

"Idag är såväl fokus som debatt alltför ensidigt inriktat på att möta det som redan skett, istället för att jobba för att unga inte ska dras in i kriminalitet och skit", säger Lundh Sammeli.

Det är en klok och helt riktig ambition. Insatserna mot ungdoms- och gängkriminaliteten handlar inte bara om antalet poliser och straffskalan. Det behövs en kombination av både mjuka och hårda tag.

Det är rätt att stärka den polisiära närvaron, förbättra övervakningen och skärpa påföljderna. Men vid sidan av det arbetet krävs rejäla satsningar på skolor, fältassistenter, vettiga fritidsmiljöer, upprustning av slitna bostadsområden och annat för att skapa bra villkor för alla barn och ungdomar som bor och växer upp i Sverige. Social utsatthet är alltid en grogrund för kriminalitet.

I en ledare 3 april noterade jag att det är något som också poliser runtom i landet påpekar.

"Våra 10 000 nya polisanställda är viktiga men lika viktigt är det att anställa lika många lärare, socionomer och fältassistenter", säger en polischef som jag citerade i ledaren.

Kort sagt: Arbetet måste ske på många fronter. Rättspolitiken är en ingrediens i receptet. Men lika viktigt är vad som sker inom social-, skol- och arbetsmarknadspolitiken.

Eller som Tony Blair sa under sin tid som premiärminister i Storbritannien: "Tough on crime, tough on the causes of crime."