Hannah Bergstedt gör comeback

Politiskt finns det en del att bita i.

Hannah Bergstedt, Piteå, vikarierar som riksdagsledamot under Emilia Töyräs föräldraledighet.

Hannah Bergstedt, Piteå, vikarierar som riksdagsledamot under Emilia Töyräs föräldraledighet.

Foto: petra isaksson

Blogg2021-03-15 10:30

På de norrbottniska Socialdemokraternas Facebook-sida läser jag att Hannah Bergstedt, Piteå, gör comeback i riksdagen. Hon kommer att vikariera som riksdagsledamot under Kirunaledamoten Emilia Töyräs föräldraledighet. 

Bergstedt konstaterar att det "känns roligt men ovant" att återvända till riksdagsarbetet.

"En del av riksdagsarbetet är formellt och kommer sannolikt vara sig likt, om än digitalt. Men mycket av påverkansarbetet är mer informellt, det blir en ny utmaning att göra i digitalt format", säger hon. 

Politiskt finns det också en del att bita i. Under fjolåret tog de norrbottniska S-riksdagsledamöterna fram en rapport som visar att det finns en del utmaningar att hantera. Jag skrev om den på ledarsidan 26 juni 2020.

Rapporten visar att Norrbotten haft god utdelning av den S-ledda regeringspolitiken. När det gäller det utökade stödet till lanthandlare, utlokaliseringen av statliga jobb, öppnandet av statliga servicekontor samt välfärdsmiljarderna har Norrbotten fått en större andel än riket i förhållande till länets befolkningsmängd, enligt sammanställningen. Arbetslösheten är låg och risken att utsättas för brott är mindre i Norrbotten jämfört med övriga riket.

Men det finns också områden där Norrbotten har halkat efter övriga riket. Ett sådant är bredbandsutbyggnaden. Norrbotten är fortfarande är långtifrån det nationella målet att 95 procent av alla invånare ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 

För Norrbotten ligger siffran på 76 procent. I tätorterna ser det i och för sig ganska bra ut. Men glesbygdsregionerna i länet (som har bara 33 procents täckning) är faktiskt sämst i landet.

Det duger inte. Staten behöver tillskjuta mer pengar till bredbandsutbyggnaden, samtidigt som stöden till bredbandsutbyggnaden måste riktas framför allt till regioner där behoven är som störst, det vill säga till områden där det är som mest glest mellan kåkarna och människorna. 

Det går inte att lita till att marknaden ska fixa bredband i småbyarna i Överkalix, Pajala eller Jokkmokk. 

Därför gäller det att Bergstedt och hennes riksdagskollegor från norr fortsätter att agera blåslampa och driva på. Staten måste ta ett större ansvar om det ska bli möjligt att klara bredbandsmålen även i Norrbotten.